חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse שירות לקוחותשירות לקוחות
דרכי התקשרות
טפסים
מבצע מחיקת ריבית והצמדה
Collapse מידע ללקוח מידע ללקוח
Collapse איכות הסביבה בגיחוןאיכות הסביבה בגיחון
דו"חות פעילות איכות הסביבה
הסדרי נגישות
POWER
מידע בחירום
טבלאות ותעריפים
דוחות שנתיים
Collapse מידע על המיםמידע על המים
מקור המים בירושלים
מצגת המים בירושלים
כל מצגות הינשוף
שאלות ותשובות בנושא המים
בדיקת איכות המים
מדיניות אכיפה בגיחון
מידע על עבודות הגיחון
אגרות והיטלים לבניה ועבודות טכניות
חקיקה
Collapse אודות החברהאודות החברה
חזון הגיחון
Collapse יעדי חברה לשנת 2019יעדי חברה לשנת 2019
פיתוח מים
פיתוח ביוב וניקוז
דבר המנכ"ל
תקני האיכות
Collapse חדשנותחדשנות
שיתוף פעולה עם חברת Takadu
שיתוף פעולה עם חברת Stream control
פרטי החברה
סרטון הגיחון
משרות פנויות
תוצאות חיפוש
Collapse מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכשמכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש
מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש
תוצאות מכרזים
ספקים יחידים
צור קשר
מפרטים טכניים
הרשמה למאגר נותני השירותים בתחום ההנדסה
צור קשר
חירום
סביבה אישית
Collapse ביוב וניקוז ביוב וניקוז
תקציב 2018 ביוב וניקוז
מכוני טיהור שפכים
Collapse שפכי תעשיהשפכי תעשיה
כללי המים - תקנות 7021
הערכות לשנים 2019-2020
דוח ממצאי בדיקה לפי רבעונים / שנים
הסברים בנושא תיעול
ניקוז
Collapse מהו ביובמהו ביוב
תשתית הביוב
אחזקת רשת הביוב הפרטית
Collapse מבנה האגף לביוב ולניקוזמבנה האגף לביוב ולניקוז
המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז
המחלקה לאחזקת ביוב וניקוז
מחלקת רשת פרטית
שירות לקוחות ביוב וניקוז
טקסט להודעת חירום
יצירת קשר
Collapse מיםמים
Collapse מערכת אספקת המיםמערכת אספקת המים
מקור המים
מערכת ההולכה
פיתוח רשת המים
Collapse איכות המיםאיכות המים
בדיקת איכות המים
דו"חות איכות המים
שאלות ותשובות
טופס בדיקת איכות המים
Collapse חיסכון במיםחיסכון במים
חיסכון במים בבית
הורדת פחת המים ברשת העירונית
ירושלים ירוקה - רשת הקולחין
הודעות לתושב
בדיקת מכרזים שדרוג אוק 19