חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

סיכום לשנת 2013

חריגים ואסורים באיכות שפכים לפי אזורי תעשייה לשנת 2013

אזור תעשיה
סוג עסק

סה"כ דיגומים

עטרות

גבעת שאול

הר חוצבים

רוממה

תלפיות

אחר

סה"כ חריגים

% חריגים

אולמות אירועים וקניונים

34

1

4

0

1

9

4

19

56

מוסכים

170

9

16

0

8

91

3

127

75

מפעלי מזון ומשקאות מאפיות קונדיטוריה וקייטרינג

67

20

3

0

2

8

10

43

64

תחנות דלק

90

0

2

0

0

5

6

13

14

בתי חולים

17

0

2

0

0

0

2

4

24

בתי מלון

45

0

1

0

0

0

14

15

33

בתי אבות

31

0

0

3

0

1

5

9

29

מכבסות

21

1

2

0

0

0

4

7

33

מסעדות

21

1

1

2

0

4

7

15

71

בית מטבחיים ומשחטות

16

14

0

0

0

0

0

14

88

מפעלים

78

7

2

13

1

7

6

36

46

רחיצת רכב

12

0

0

0

0

4

1

5

42

תחנות מעבר לפסולת

22

2

0

0

0

2

2

6

27

סה"כ דיגומים

624

83

55

55

23

211

195

סה"כ חריגים

313

55

33

18

12

131

64

% חריגים

50

66

60

33

52

62

33