חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הסברים בנושא תיעול

מערכת תיעול
מערכת תעלות וצנרת תת קרקעית שנועדה לאסוף מי גשמים (נגר עילי) ולהוציאם מחוץ לתחום הרשות המוניציפלית.
המערכת מתוכננת לאסוף ולהוביל כמויות גדולות של זרמים מים בפרקי זמן קצרים, לכן היא בנויה מצינורות בקטרים גדולים: החל מקוטר 50 ס''מ ברשת התיעול העירונית ועד 7 מטרים רבועים במובלים ראשיים, באמצעותם מסוללקים המים לואדיות מחוץ לתחום הרשות. ניתן לדמות את המערכת לעץ בעל ענפים דקים (צנרת) ההולכים ומתעבים ככל שמתקרבים לגזע (מובל). אורך קווי התיעול בירושלים כ- 400 ק''מ .
 
יעדי מערכת התיעול
פיתוח אורבני (עירוני) גורם לכך שמרבית השטח העירוני מכוסה במבנים, כבישים ומדרכות אשר אינם מאפשרים למי גשמים לחלחל לקרקע. מים אלה מתנקזים מגגות הבתים, מחצרות הבתים לכבישים ולמקומות נמוכים.
מערכת התיעול נועדה למנוע נזק לנפש ולרכוש משטפונות כגון:
- הצפת מבנים
- הצפת צירי תנועה לרכב ולהולכי רגל
- הצפת שטחים ציבוריים כגון: גנים, חנויות, חניונים תתקרקעיים.
- הגעת נגר עילי למערכת הביוב ולמכון טיהור
- נזקים לתשתיות