חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה (₪)

9/2019

שירותי אבטחה

רשף ביטחון

4,025,225

10/2019

שירותי אחזקת מערכות חשמל

אדר אלקטריק

548,796

11/2019

שירותי הובלת צינורות

ציר הסעות

737,000

12/2019

מכשירי קשר/טלפון בשיטת POC

פלאפון תקשורת

176,470