חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

11/2018

אחזקת מערכות חשמל

מנוליד חרות מערכות

444,000

12/2018

מדפסות ומכונות צילום

גסטטנרטק

335,692

13/2018

בניית ת"ש למים "בית דנו"

ג'מיל עאקלה

1,171,350

14/2018

הספקת מכשירי טלפון נייד

פלאפון תקשורת

397,380

15/2018

בדיקות רדיו-גרפיות לצנרת

סיסטם מעבדות

257,950