חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה (₪)

15/2019

ניקוי וחיטוי מאגרי מים עירוניים

אופיר ירקוני

367,270

16/2019

אחזקת מערכות הידרו-מכאניות במתקני ביוב

חכמון גבאי

981,000