חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

10/12/2019-11/12/2019

יום שלישי

22:00-03:00

אגודת ספורט בית"ר, אגודת ספורט הפועל, דרך בנבנישתי דוד

11/12/2019

יום רביעי

09:00-13:00

דרך דוד בנבנישתי- קו קולחין