חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

23/02/2020

יום ראשון

09:00-11:00

דלמן

24/02/2020

יום שני

13:00-17:00

עיסוויה

25/02/2020

יום שלישי

09:00-14:00

אחינעם, מבוא לבנה

25/02/2020

יום שלישי

09:00-15:00

אלוף שאלתיאל, יפו, שד שז"ר

25/02/2020

יום שלישי

13:00-18:00

אבטליון, יחזקאל, מרטון יחזקאל

25/02/2020

יום שלישי

15:00-18:00

הקרן הקיימת, שמואל הנגיד

26/02/2020

יום רביעי

09:00-14:00

אילת, באר שבע, בית צור, בכר נסים, הירמוך, יוסף חיים

26/02/2020

יום רביעי

09:00-15:00

א שייח, אל סלעה, ג'בל מוכבר, דרך האמריקאית, סוואחירה

26/02/2020

יום רביעי

15:00-18:00

המור, ורדינון, מבוא יסמין, מבוא נטף

26/02/2020-27/02/2020

יום רביעי

23:00-05:00

דרוק שלמה זלמן, האדמו"ר מלובביץ, הצדיק משטפנשט, הרב יעקב מוצפי, הרב לופיאן, הרב פטאל, זלמן שניאור, רמת שלמה

27/02/2020

יום חמישי

12:00-16:00

אבו עוביידה, צור באהר

28/02/2020

יום שישי

24:00-05:00

כנפי נשרים