חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

הערות

17/02/2019

יום ראשון

09:00-14:00

כרמים, הגפן

מבשרת ציון

17/02/2019

יום ראשון

09:00-15:00

ארלוזורוב, המלך ג'ורג', הרב מימון, שד בן מימון

 

17/02/2019

יום ראשון

09:00-11:00

החרצית

 

17/02/2019

יום ראשון

10:00-14:00

המחתרות, עולי הגרדום

 

18/02/2019

יום שני

09:00-12:00

פראג יצחק, שטראוס

 

19/02/2019

יום שלישי

09:00-12:00

חרשי ברזל

 

19/02/2019

יום שלישי

09:00-12:00

אל מאלוויה

 

19/02/2019

יום שלישי

10:00-13:00

אריאל, ביאליק, המיסדים, ש הריאל, שד הרצל, שלאין