חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

19/08/2019

יום שני

09:00-12:00

הררי רפול, פיק חיים, קרית משה

19/08/2019

יום שני

09:00-11:00

תגר שלמה ומשה

19/08/2019

יום שני

09:00-14:00

הרב קצנלבוגן רפאל

20/08/2019

יום שלישי

08:30-12:00

הרב אברהם רביץ, טבנקין יצחק, שד' נוה יעקב

21/08/2019

יום רביעי

09:00-13:00

המ"ג, מענה שימחה, פנים מאירות

21/08/2019

יום רביעי

09:00-15:00

בן ציון, העלוי, הרב ריינס

21/08/2019

יום רביעי

09:00-15:00

מבוא די זהב, רמת הגולן

21/08/2019

יום רביעי

09:00-15:00

השופט בנימין

21/08/2019-22/08/2019

יום רביעי

23:00-02:00

אשר וינר

21/08/2019-22/08/2019

יום רביעי

23:00-05:00

הלני המלכה, ככר ספרא, שבטי ישראל

22/08/2019

יום חמישי

09:00-15:00

דרך חזמה, פסגת זאב, שד דיין משה, שמחה הולצברג, יום טוב עסיס

22/08/2019

יום חמישי

11:00-15:00

חביב חיים, לוין שמריהו