חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

28/04/2019

יום ראשון

11:00-15:00

המחתרות, עולי הגרדום, משה ברזני

29/04/2019-30/04/2019

יום שני

00:00-05:00

בית היוצר, בעלי מלאכה, הגלגל, הרכב, קרית המוסכים

29/04/2019

יום שני

09:00-12:00

מקלף אריה / מוצא

29/04/2019

יום שני

10:00-14:00

השופט חיים כהן

30/04/2019

יום שלישי

09:00-12:00

ויסמן ליאו

30/04/2019

יום שלישי

09:00-11:00

ברוכי יהושע, גילה, המחנכת

30/04/2019

יום שלישי

10:00-16:00

דרך חברון, הקצין סילבר

01/05/2019

יום רביעי

09:00-14:00

בית חנינה החדשה

01/05/2019

יום רביעי

09:00-13:00

אהרון שעשוע עזרא

01/05/2019

יום רביעי

13:00-17:00

אמיל זולא, סמאטס

02/05/2019

יום חמישי

10:00-13:00

דהרה, עיסוויה