חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הודעת סגירת מים בשל עבודות תחזוקה

תאריך יום בשבוע שעות כתובת
30/03/2020 יום שני 09:00-14:00 גדרה, המ"ג
31/03/2020 יום שלישי 10:00-12:00 המלמד, כנפי נשרים
01/04/2020 יום רביעי 09:00-11:00 האשכול, מחנה יהודה