חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

הודעה בעניין מכרז 7/2020 – שיקום קווי ביוב בשיטת השרוול

עקב המצב ולנוכח הגבלות התנועה והעבודה השונות הוחלט לבטל את המכרז הנ"ל.

החלטות חדשות יתקבלו בהתאם להתפתחויות שיהיו בימים ובשבועות הקרובים.