חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

5/2020 - שירותי איתור פרצים סמויים ברשת המים העירונית

תאריך פרסום: 16/02/2020
תאריך אחרון להגשה: 17/03/2020

6/2020 - הספקת חומרים למעבדה לאיכות המים

תאריך פרסום: 16/02/2020
תאריך אחרון להגשה: 17/03/2020

7/2020 - שיקום קווי ביוב בשיטת השרוול (מסגרת)

תאריך פרסום: 16/02/2020
תאריך אחרון להגשה: 17/03/2020

8/2020 - הספקת מוני מים בקטרים "1.5-"2 (מסגרת)

תאריך פרסום: 16/02/2020
תאריך אחרון להגשה: 17/03/2020
  • 1