חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

19/2019 - עבודות תיקון שבר ברשתות הביוב והניקוז (מסגרת)

תאריך פרסום: 03/11/2019
תאריך אחרון להגשה: 03/12/2019
  • 1