חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
טופס הוראת קבע
2.
טופס בקשה לשינוי מחזיקים במד מים
3.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת
4.
בקשה להכרה בנזילה במערכת המים הפרטית
5.
טופס החזר זכות
6.
טופס בקשה לעדכון נפשות
7.
טופס שליחת מד למבדקה
8.
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
9.
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
10.
טופס הפרדת מדידת מים
11.
חיבור מד מים לבקשת צרכן
12.
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס
13.
ניתוק מד מים לבקשת צרכן
14.
טופס יפוי כח
15.
טופס כתב ערבות
16.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים 52 א
17.
טופס תנאים לקבלת שירותי פינוי
18.
טופס בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים
19.
FORM REGARDING THE NUMBER OF PERSONS
20.
استمارة لتحديثعدد الأفراد
21.
Бланк заявления о количестве жильцов, проживающих на единице жилой площади, для выделения положенного количества воды на единицу жилой площади
22.
ለአንድ መኖሪያ ቤት የታወቀ የውኃ መጠን ለመመደብ የቤተሰብ ብዛት ማሳወቂያ ቅፅ