חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
טופס בקשה לשינוי מחזיקים במד מים
2.
טופס הוראת קבע
3.
טופס בקשה לעדכון נפשות
4.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
5.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת
6.
טופס החזר זכות
7.
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
8.
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
9.
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס
10.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים 52 א
11.
טופס תנאים לקבלת שירותי פינוי
12.
טופס כתב ערבות
13.
טופס בקשה להפרדת מדידה
14.
טופס בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים
15.
FORM REGARDING THE NUMBER OF PERSONS
16.
استمارة لتحديثعدد الأفراد
17.
Бланк заявления о количестве жильцов, проживающих на единице жилой площади, для выделения положенного количества воды на единицу жилой площади
18.
ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן בנכס
19.
ለአንድ መኖሪያ ቤት የታወቀ የውኃ መጠን ለመመደብ የቤተሰብ ብዛት ማሳወቂያ ቅፅ