חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
טופס בקשה לשינוי מחזיקים במד מים
2.
טופס הוראת קבע
3.
טופס בקשה לעדכון נפשות
4.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
5.
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת
6.
טופס החזר זכות
7.
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
8.
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
9.
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס
10.
טופס הפרדת מדידת מים
11.
בקשה לשליחת מד למבדקה
12.
חיבור מד מים לבקשת צרכן
13.
ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן בנכס
14.
טופס ייפוי כוח
15.
טופס כתב ערבות
16.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים 52 א
17.
טופס תנאים לקבלת שירותי פינוי
18.
טופס בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים
19.
FORM REGARDING THE NUMBER OF PERSONS
20.
استمارة لتحديثعدد الأفراد
21.
Бланк заявления о количестве жильцов, проживающих на единице жилой площади, для выделения положенного количества воды на единицу жилой площади
22.
ለአንድ መኖሪያ ቤት የታወቀ የውኃ መጠን ለመመደብ የቤተሰብ ብዛት ማሳወቂያ ቅፅ