חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

שירות לקוחות ביוב

שירות לקוחות בתחום הביוב - רשת ביוב פרטית

יחידה המפקחת על חיבורים חדשים לרשת הביוב העירונית ועל תיאום ופיקוח של העבודות הללו.

בעת הגשת הבקשה לקבלת רישיון לבנייה, מגיש היזם תוכנית לחיבור הבניין לרשת הביוב.

אנשי היחידה בודקים ומאשרים את התוכנית והם גם מופקדים על המעקב והפיקוח אחרי אופן הביצוע בפועל של החיבור.

לבירורים יש להתקשר עם מר רומן שקלרניק, המחלקה לביוב: 5651200 02.
 
פינוי בורות ספיגה