חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

החלפת רשת המים - 28.0 מיליון ש"ח

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים ומגדילה את אמינות האספקה.
אורך החיים התקני של צינור מים הוא כ- 40 שנה ומכאן הצורך להחליף כל שנה כ- 2.5% מאורך הרשת, שאורכה כ- 1,300 ק"מ, דהיינו כ- 33 ק"מ לשנה.
החברה עושה מאמץ לשפר את טיב הצינורות ואת שיטות הנחתם וכן משקיעה בהשגחה מתמדת על הרשת, וזאת במטרה להאריך את אורך החיים של הרשת.
 
במערב העיר מתוכננות החלפות קווי מים, חלקן עבודות המשך וחלקן עבודות חדשות, ברחובות כגון: יואל סלומון, בן מיימון, מאה שערים, ירמיהו, שדרות בן צבי, יגאל ידין מחלף 22/9, שמעוני וכנפי נשרים.
בעיר העתיקה - מעלה התות, בית הבד, אל גבשה, השלשלת, ויה דלרוזה.
 
באבו גוש מתוכננות החלפות קווים ברחובות כגון: חאז עותמאן והשלום ובמבשרת ברחובות העפרוני, נרקיס, סעדיה גאון ומבצע נחשון.