חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 5.2 מיליון ש"ח

 

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. עפ"י ניסיון העבר, מוקם בעיר נפח איגום של כ- 1/2 מ"ק לנפש. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך, בשכונות החדשות.
 
0097. בריכת גן סאקר- 50 מיליון ש"ח
בשנת 2019 יושלם התכנון המפורט ויוכנו מסמכי המכרז במטרה לבחור קבלן ולצאת לביצוע במהלך השנה וזאת בהתאם לדרישות תכנית האב לירושלים. בריכת האיגום שתבנה מתוכננת לנפח של 25,000 מ"ק ותפקידה לתת מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות במרכז העיר.
כמו כן, הבריכה מיועדת לשמש בעתיד את חברת מקורות לצורך ויסות אספקת המים לירושלים, הצפויה לגדול באופן משמעותי, בעקבות בניית הקו ה- 5 שהחלה בימים אלה. מועד השלמתו צפוי בשנת 2021. לאור זאת מתכננת מקורות לקנות מהגיחון נפח איגום הנדרש לצרכיה כאמור, ובתמורה לממן לגיחון את בניית הבריכה. עלות הביצוע של בניית הבריכה מוערכת בכ- 50 מיליון ש"ח.
6101. מקטין לחץ בשכונת פסגת זאב - 0.15 מיליון ש"ח
השלמת בניית מקטין לחץ שלישי בשכונת פסגת זאב. מטרת מקטין הלחץ היא לספק מים בלחצים המתאימים לשכונה החדשה.
6125. מקטין לחץ במקום בריכת ארזים מבשרת ציון - 0.6 מיליון ש"ח
מתוכננת השלמת התכנון במהלך 2019 של מקטין לחץ חדש שיספק מים לאזור לחץ נמוך במבשרת במקום בריכת ארזים, המשמשת כמקטין לחץ מיושן ופחות אמין עבור השכונה. ביטול הבריכה יחסוך בעלויות האחזקה לגיחון. הביצוע יחל במהלך 2020.
8183. מקטיני לחץ באבו גוש (710,680) - 0.4 מיליון ש"ח
המשך הביצוע לבניית מקטיני לחץ חדשים שיוזנו מקו האספקה הראשי החדש ליישוב, שהונח באבו אל רחמאן במהלך 2017-18 והעתיד להחליף את הקו המנדטורי הקיים בדרך השלום. המקטינים החדשים יחליפו בבוא העת את מקטיני הלחץ הישנים המוזנים מהקו המנדטורי כאשר תופסק הפעלתו.
 
6124. בניית מערכות מדידה אזוריות - 0.2 מיליון ש"ח
במסגרת מדיניות חברת הגיחון להורדת פחת המים בירושלים, הוחלט על בניית מערכות מדידה אזוריות נוספות ברחבי העיר. מערכות אלה, באמצעות שעוני המדידה, יחשבו את כמויות המים הנצרכות באזורים הנבחרים וישדרו אותם מדי יום למערכת הבקרה בגיחון. צריכות היום והלילה באזורי המדידה השונים ידועות בקירוב טוב ולכן במערכות המדידה שיותקנו ניתן יהיה להבחין באופן מיידי בחריגות קיצוניות באספקת המים באזור נתון, הנובעות בדרך כלל מפרצי מים, ובכך אפשר יהיה לתת מענה מהיר באמצעות תיקון הפרץ. מידע מוקדם על פרץ מים יקצר באופן ניכר את בזבוז המים ויקטין את הפחת.