חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

אנרגיה

קביעת ממונה אנרגיה, סקר אנרגיה, כיבוי מזגנים בחדרים ללא תנועה, שומר מסך במחשבים מוחשכים לאחר 15 דקות ללא פעילות, בניית מתקן הידרואלקטרי בנווה יעקב.

  • הפחתה במקור ומיחזור
  • פינוי נייר מכל עמדות העבודה ומכונות הצילום (מיכל מרכזי).
  • פינוי סוללות.
  • פינוי מצברים.
  • פינוי ציוד אלקטרוני.
  • פינוי מכלי דיו וטיונרים.
  • מנורות פלורוסנט.
  • פרסום מכרזים באמצעות אתר האינטרנט לחיסכון בנייר.
  • הדפסת מסמכים הוגדרה בברירת מחדל כשחור לבן בלבד.