חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

פיתוח ביוב וניקוז

תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2019 מסתכם בכ- 79.5 מיליון ש"ח

תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2019 מסתכם בכ- 79.5 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 40 מיליון ש"ח מאומדן ביצוע לשנת 2018.
סכום זה כולל כ- 23 מיליון ש"ח להסדרת שפכי אגן הקדרון, כ- 1.5 מיליון ש"ח עבור עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים וכ- 2.9 מיליון ש"ח לפרויקטים על חשבון יזמים אחרים - על"מ.
תקציב הפיתוח של החברה, עבור מערכות ביוב בלבד, לשנת 2019 מסתכם בכ- 75.1 מיליון ש"ח, סכום זה גבוה בכ- 36.5 מיליון ש"ח מאומדן ביצוע לשנת 2018.
תכנית העבודה כוללת גם פרויקטים שתקצובם (לפחות רובו) מופיע בשנת 2020 או 2021. הפרויקטים הללו נחשבים עדיפות ב', כאשר ביצועם השנה יהיה מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.
 
התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:
1. פרויקטים המשכיים (כ- 39.0 מיליון ש"ח).
2. פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח (כ- 2.8 מיליון ש"ח).
3. פרויקטים חדשים משותפים עם מח' המים (כ- 0.03 מיליון ש"ח).
4. פרויקטים חדשים ביוזמת המחלקה לחבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגע (כ- 26.5 מיליון ש"ח).
5. פרויקטים לא צפויים והכרחיים (כ- 8.1 מיליון ש"ח).
6. תקצוב לתכנון לקראת בצוע עבודות משנת 2020 ואילך (כ- 3.1 מיליון ש"ח).
התקציב נועד לטפל בכ- 160 פרויקטים כולל תכנון. בנוסף, ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון של עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 60 פרויקטים הינם המשכיים.

הרחבת רשת הביוב - 16.2 מיליון ש"ח

(לשנים 2020 - 2021 כ- 5 מיליון ש"ח)
במסגרת זו מתוכננת השנה הנחת כ- 15 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 ממ' עד 300 ממ'.
תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו וע"י כך לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאלים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב בשכונות אום טובא ואום ליסון נקבעה כיעד מרכזי של החברה.

הרחבת רשת הניקוז - 1.5 מיליון ש"ח

הסכום המתוקצב לשנת 2019 הינו בגין יתרת ההזמנות שהתקבלו מעיריית ירושלים עבור טיפול בפרויקטים שונים (תכנון ו/או בצוע).
פרויקטים חדשים מותנים בקבלת הזמנות מהעירייה.

החלפת קווי ביוב - 29.9 מיליון ש"ח

(לשנים 2020 - 2021 כ- 3.5 מיליון ש"ח)
במסגרת זו מתוכנן השנה שידרוג של כ- 22 ק"מ קווי ביוב בקוטר מ- 200 ממ' עד 400 ממ'.
החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).
יש לציין כי מתוך כל עבודות ההחלפה, יושקע סכום של כ- 5 מיליון ש"ח לשדרוג קווי ביוב באמצעות שירוול (כאשר אין צורך בהגדלת קוטר הקו) או ניפוץ (כאשר נדרשת הגדלת קוטר הקו). עבודות מסוג זה כוללות גם שיקום תאי בקורת.

בניה או תגבור מאספי ביוב - 24.6 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכננת השנה החלפת כ- 5.0 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 300 ממ' עד קוטר 1,000 ממ'.
כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.
בשנת 2019 יתחיל ביצוע של מאסף ביוב לאורך דרך השלום (אבו גוש). כמו כן, יתחיל בצוע של החלפת מאסף הביוב בשטח פארק אלמליח, וזאת במסגרת עבודות הרכבת הקלה (הקו הכחול).
במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, מתכננת החברה מספר פרויקטים שביצועם יהיה מותנה באישור המילת"ב. לדוגמה:
  • מנהרת צורים (להובלת שפכי קדרון לכיוון אגן אוג) - קידום עד להיתר בניה.
  • המשך מאסף קדרון עד למתקן הורקניה - יציאה למכרז.

מתקני ביוב שונים - 2.5 מיליון ש"ח

בשנת 2019 יבוצעו שיפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנות שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי), שכונת המגרסה (מבשרת ציון), ושכונת מערב (אבו גוש).
פרק זה כולל גם תקצוב להמשך רכישת בקרים לניטור שפכי תעשיה.

סעיפים כלליים - 1.9 מיליון ש"ח

במסגרת זו, יימשך בשנת 2019 פרויקט של סקר מקיף של קווי ביוב בירושלים, וזאת ע"מ להשלים את הנתונים החסרים במיפוי.
נמשיך את פרויקט צילום קווי ביוב ישנים, בהתאם להנחיות מינהל הביוב.
כמו כן, אמורה להסתיים עריכת תכנית האב לביוב ירושלים (במשותף עם תכנית אב למים).