חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

פיתוח מים

תקציב פיתוח מים 2019

תקציב הפיתוח של משק המים לשנת 2019 יסתכם בכ- 81 מיליון ש"ח, גדול בכ- 20 מיליון מאומדן הביצוע לשנת 2018.
 
תקציב זה כולל כ- 15.8 מיליון ש"ח, של עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים אשר יבוצעו בכפוף להזמנה ומימון מראש.

הרחבת רשת המים - 21.9 מיליון ש"ח

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.

החלפת רשת המים - 28.0 מיליון ש"ח

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 5.2 מיליון ש"ח

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. עפ"י ניסיון העבר, מוקם בעיר נפח איגום של כ- 1/2 מ"ק לנפש. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך, בשכונות החדשות.

ציוד להפעלה, אחזקה וייעול מערכת המים - 8.8 מיליון ש"ח

0346. שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.18 מיליון ש"ח 
3820. טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים - 0.99 מיליון ש"ח
6671. התקנת חיישני קבע לגילוי פרצים (אקווריוס) - 1.1 מיליון ש"ח

תכנון כללי מים - 0.33 מיליון ש"ח

6140. תכנית אב לירושלים 2040 - 0.15 מיליון ש"ח

הכנת תכנית האב לירושלים לשנת 2040 תושלם בשנה הקרובה ע"י חברת תהל. התוכנית תכלול בתוכה המלצות על מתווה תכנוני וביצועי מסודר לשנים הבאות של החלפות, הרחבות ושדרוגים של קווי מים והקמתם של מקטיני לחץ. יבחן הצורך בשדרוג תחנות שאיבה ואו בנייה של תחנות שאיבה חדשות, הקמתם של בריכות חדשות ועוד, לשנת היעד 2040.

עבודות לטובת משלמים - 15.8 מיליון ש"ח

בפרק זה כלולות עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים (מוריה, פמ"י, אגף הדרכים, משרד השיכון רכבת ישראל, נת"י, משרד הביטחון ,מבט"י ויזמים פרטיים) הדורשים שינויים, כגון העתקת קווי מים המפריעים לסלילת כביש או פיתוח. העבודות מוזמנות ע"י הגורם היוזם את הפרויקט, ומבוצעות על חשבונו של אותו גורם.
 
בשנת 2019 מתוכננים לביצוע פרויקטים במסגרת חברת מוריה להחלפת קווי מים בקטרים בין "6 ל- "52, חלקם יבוצעו במסגרת הרכבת הקלה, כגון: תוואי גבעת רם, תוואי הר הצופים - האומגה, הקו הירוק - צומת פת. פרויקטים נוספים תחת ניהול חברת מוריה כוללים את מחלף 9/22 רמת שלמה, שער הבירה וירמיהו/ויצמן בכניסה לעיר.

שיפוץ מבנים ומתקנים - 0.32 מיליון ש"ח

בהתאם לתוכנית העבודה לניקוי בריכות האיגום בירושלים, ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות ינוקו במהלך שנת 2018 בריכות בית הכרם, רוממה 1, 2 והמגדל, בריכת ראשונים ובריכת יד אסא, וזאת על מנת לשמור על איכות טובה של אספקת מים מן הבריכות.