יוני 2015

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -יוני 2015. – ירושלים

 

נבדקו 371 דגימות במהלך חודש יוני  2015 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:                         

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

176

     112

0

0

0

0

0

112

רשת הספקה

215

0

0

0

0

0

215

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

44

44

0

0

0

0

0

44

סה"כ

220

371

0

0

0

0

0

371

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

47

2*


(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים . * חריג בנק' 307, 323 נק' שהוזז מיקומה ועבודות בהתאם. הדיגום החוזר נמצא תקין.

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.6.15 עד 30.6.15)

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

5(5)

0.26

מינ. 0.11 מקס. 2.57

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.6.15 עד 30.6.15)

כלור חופשי (4,6) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -30

חריגי כלור נמוך – 0

0.42

מינ. 0.20 מקס. 0.54

הגבה(7) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

0

7.0

מינ. 6.8 – מקס. 7.2

פלואוריד(8) (מ"ג לליטר)

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

ריכוז מיטבי – 1.0

החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 3 דגימות, בהתאם לדרישת משרד הבריאות.

 

"


(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, ומשינויי לחצים וכן עבודות ושינוי מיקום נק' דיגום. חריגי עכירות היו בנק' 313, 314, 319, 323, 332,  הדיגום החוזר נמצא תקין.

(6) הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(7) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום.

(8) החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 3 דגימות שנבדקו בינואר, ואפריל בהתאם לדרישת משרד הבריאות. פלואוריד בריכוז מתחת ל- 0.7 מ"ג/ל אינו מסוכן לבריאות. הטווח של 0.7-1.7 נקבע ע"י משרד הבריאות כמועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת. ברבעון שני נדגמו נק' 205,303,304.

 

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור מדווחים לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש יוני  2015 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.