טופס בקשת בדיקת איכות מים ברשת הפרטית

בקשה לבדיקות של מי שתייה בבית הצרכן

  1. מובהר כי לספק המים אין אחריות על הצנרת והאביזרים בתחום הנכס הפרטי שבבעלות או בהחזקת הצרכן.
  2. לביצוע דיגום ובדיקת מים ניתן לפנות גם למעבדות מוכרות ולדוגמים מוסמכים כפי שמפורסמים באתר משרד הבריאות. http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Pages/default.aspx
  3. לטיפול במערכת המים הביתית ניתן לפנות ליועצים בתחום צנרת ואיכות מים.

 

שם פרטי ומשפחה של המבקש או שם מוסד/עסק: ____________________________________

 

תעודת זהות או ח.פ:                                            ____________________________________

 

כתובת מלאה כולל מס' כניסה ומס' דירה:             ____________________________________

 

טלפון:             _____________________                                     ______________________

 

כתובת למשלוח דואר: __________________                      דוא"ל________________________

 

הבדיקות המבוקשות (סמן X)  :

 

שם הבדיקה

עלות הבדיקה לפי רשות המים כללי תאגידי מים וביוב , תעריפים לשירותי מים או ביוב, סעיף 12

המחירים להלן בש"ח, כולל מע"מ

הבדיקה המבוקשת

בדיקת מתכות (ברזל, נחושת, עופרת)

535.99

 

בדיקת כלור נותר+ עכירות+חיידקי קוליפורם

372.87

 

בדיקת כלור נותר+ עכירות+חיידקי קוליפורם+מתכות (ברזל, נחושת, עופרת)

                        664.16

 

 

בנוסף, אני מודע לאמור להלן:

 

  1. החברה תבצע את הבדיקות הנדרשות תוך 60 ימים ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות. החברה תתאם עם הצרכן את המועד לביצוע הבדיקות, ותשלח תזכורת במסרון לפחות 48 שעות מראש בטרם ביצוע הבדיקות.
  2. הדיגום והבדיקות יתבצעו בברז אחד בלבד בבית  הצרכן, בד"כ בברז הנמצא בשימוש שגרתי, בברז המים הקרים בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח, ובבניינים ציבוריים, על הדוגם לבחור ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
  3. הדיגום יתבצע לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות (עדיף לאחר הלילה). על מזמין הבדיקה להזרים מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני הדיגום.
  4. החברה תשלח לצרכן בדואר רשום את תוצאות הבדיקות תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות מהמעבדה.
  5. במקרה שנמצאו חריגות באיכות המים בבדיקות בבית הצרכן, ביצוע הבדיקה החוזרת אינו באחריות ספק המים.

 

אני מצהיר בזאת על בקשתי והסכמתי לעריכת דיגום ובדיקות בביתי ע"י נציג החברה, ולא יהיו לי תביעות כלשהן בגין זאת. אני מצרף קבלה של התשלום עבור הבדיקות.

 

 

 

 

 

 

 

תאריך הבקשה ______________ שם וחתימה _____________________

 

 

 

 

 

 

את הטופס מלא על כל פרטיו וחתום יש לשלוח ל:

 

פקס 15325651189

דוא"ל agrot.account@hagihon.co.il

 

נציגנו יתקשרו כדי לגבות התשלום ופתיחת משימת הבדיקה.