תשתיות הניקוז

רשת הניקוז

רשת הניקוז העירונית כוללת צנרת באורך כ- 450ק"מ, וכ-15,000 תאים וקולטנים לקליטת מי הגשמים.