חומת שמואל

מכון טיהור חומת שמואל


שכונת חומת שמואל שוכנת בדרום העיר נמצאת באגן דרגות.

מאחר שאגן נחל דרגות הוא אגן נפרד שאינו מחובר ישירות למערכת טיהור השפכים של ירושלים, הוחלט להקים עבור השכונה מכון טיהור נפרד שאליו יוזרמו גם השפכים של השכונות הכפרים אום טובא וצור באחר.

מכון חומת שמואל יעשה שימוש בטכנולוגיה חדישה, שיטת הממברנות, שתאפשר להפיק מי קולחין איכותיים לחקלאות ולתעשייה וישמשו גם להשקיית גינות ציבוריות בשכונה עצמה ובאתרי נוי אחרים בעיר כטיילת שרובר, גן הפעמון, גן העצמאות ובעתיד גם גן סאקר.

המכון ייבנה בשני שלבים. עם סיום השלב הראשון יוכל לקלוט 2,800 מ"ק שפכים ביום ואחרי סיום השלב השני יוכל לקלוט כמות כפולה.