ספטמבר 2014

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -ספטמבר 2014. – ירושלים

 

נבדקו 329 דגימות במהלך חודש ספטמבר  2014 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:                              

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

160

     105

0

0

0

0

0

105

רשת הספקה

185

0

0

0

0

0

185

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

40

39*

0

0

0

0

0

39*

סה"כ

200

329

0

0

0

0

0

329

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

* בנק' 101 לא היו מים בתאריך 2/9/14.

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

9

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.9.14 עד 30.9.14)

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

2(5)

0.22

מינ. 0.08 מקס. 2.59

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.9.14 עד 30.9.14)

כלור חופשי (4,6) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -105

חריגי כלור נמוך – 0

0.46

מינ. 0.14 מקס. 0.58

הגבה(7) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

0

7.1

מינ. 6.9 – מקס. 7.3

פלואוריד(7,8) (מ"ג לליטר)

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

ריכוז מיטבי – 1.0

"

"

(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, ומשינויי לחצים. חריגי עכירות נמצאו בנק' 333,322 מסיבה לא ידועה. הדיגום החוזר נמצא תקין.

(6) הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(7) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום. פלואוריד נדגם גם ברשת.

(8) פלואוריד בריכוז מתחת ל- 0.7 מ"ג/ל אינו מסוכן לבריאות. הטווח של 0.7-1.7 נקבע ע"י משרד הבריאות כמועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת. הפלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות". החל מחודש ספטמבר הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות.

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור מדווחים לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש ספטמבר  2014 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.