כיצד מטהרים שפכים


כיצד מטהרים שפכים

תהליך הטיפול בשפכים במכוני הטיהור נחלק לשלושה שלבים עיקריים:

 

טיפול ראשוני, שניוני ושלישוני. איכות מי הקולחין נקבעת על פי מספר השלבים בתהליך הטיהור.

 

·         טיפול ראשוני: טיפול מכני הכולל סינון גס של השפכים, שיקוע גרוסת (חלקיקים כבדים) ושיקוע ראשוני הכולל הרחקת חלק מהמוצקים ה "מרחפים" (חלקיקים מוצקים שאינם מומסים במים, אלא "מרחפים" בתוכם. גודלם של חלקיקים אלו עד כ-0.2 מ"מ) והחומר אורגני.

 

·         טיפול שניוני: טיפול ביולוגי בו מתבצע תהליך של פירוק החומר האורגני בשפכים, הרחקת המוצקים המרחפים, שיקוע  של הבוצה המכילה בעיקר את החיידקים המפרקים מעבירי מחלות) וחיטוי הקולחים לצורך סילוק מיקרואורגניזמים פתוגנים(.

 

·         בתהליך מתקבלים קולחים צלולים בעלי ריכוז חומר אורגני נמוך המתבטא בריכוז הנמוך מ-20 מ"ג/ל' וריכוז מוצקים מרחפים הנמוך מ-30 מ"ג/ל'.

·         טיפול שלישוני: טיפול שלישוני הוא טיפול נוסף לקולחים המעלה את איכות הקולחים לכזו אשר ניתן להשתמש בקולחים להשקיה בלתי מוגבלת, גידולים חקלאיים למאכל אדם ו/או השקיה מעל אקוויפרים וזאת בלי חשש לבריאות הציבור או זיהום האקוויפר. טיפול שלישוני יכול לכלול אחד או יותר מהתהליכים הבאים:

                        ·         סילוק חנקן בתהליך ביולוגי.

                        ·         סילוק זרחן בתהליך ביולוגי ו/או על ידי כימיכלים.

                        ·         סינון נוסף של מוצקים מרחפים.


במכון טיהור שורק אף נוצרת, בתהליך הטיפול בשפכים בוצה וממנה מופק גז שבו משתמשים לייצור כ-70% מהחשמל המשמש לתפעול מפעל הטיהור. לאחר הטיפול בבוצה היא הופכת לחומר דישון המועבר לשימוש חקלאי.
 
להלן סרט הסברה על תהליך טיהור השפכים: