מכוני טיהור שפכים

מבט"י - החברה למכוני ביוב וטיהור שפכים בירושלים


בפרק זה מידע על כל מכוני הטיהור הפועלים והמתוכננים בחברה, כיצד מטהרים שפכים, תכניות לעתיד, ועוד...

 
ראשית כל נביא לעיונכם סרט אודות טיהור שפכים בחברת מבט"י.