תביעה ראשונה כנגד יצרני מגבונים לחים בארצות הברית.