תקציב פיתוח ביוב ותיעול 2016

 

 

יעדי החברה בתחום המים והביוב
 
        

 

תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2016 מסתכם בכ- 63.4 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 30.7 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2015. יש לציין כי סכום זה כולל כ-1.0 מיליון של עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים (עבור עבודות ניקוז קטנות, כל השאר מותנה בהזמנה ותקצוב נוסף מעירית ירושלים) וכ- 3.0 מיליון של פרויקטים על חשבון גופים אחרים - על"מ (לעומת 16.4 מיליון ב-2015).
 

תקציב הפיתוח עבור מערכות הביוב בלבד בשנת 2016 הינו כ- 59.4 מיליון, סכום הגבוה בכ- 12.6 מיליון מהתקציב לשנת 2015.

התקציב בעדיפות ב' מסתכם בכ- 18.6 מיליון ש"ח (לפרויקטים ע"ח חב' הגיחון בלבד). בעדיפות ב' כלולים בין היתר פרויקטים אשר ביצועם מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.

 

התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:

 

1.         פרויקטים המשכיים (כ- 30.4 מיליון ש"ח).

2.         פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח (כ- 1.7 מיליון ש"ח).

3.         פרויקטים חדשים משותפים עם מח' המים (כ- 5.0 מיליון ש"ח).

4.         פרויקטים חדשים ביוזמת מחלקת תכנון ופיתוח, לצורך חיבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגעים (כ- 13.0 מיליון ש"ח).

5.         רזרבות לפרויקטים לא צפויים והכרחיים (כ- 1.5 מיליון ש"ח).

6.         תקצוב לתכנון לקראת ביצוע עבודות מ- 2017 ואילך (כ- 11.6 מיליון ש"ח).

 

התקציב נועד לטפל בכ- 100 פרויקטים כולל תכנון. כמו כן, בנוסף ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 53 פרויקטים הינם המשכיים.

 

 

  1. הרחבת רשת הביוב - 9.9 מיליון ש"ח

(בעדיפות ב' 2.1 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו יונחו השנה כ- 9 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 מ"מ עד 300 מ"מ.

תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו ובזאת לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאליים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב בשכונות אום טובא וצור באהר, נקבעה כיעד מרכזי של החברה.

כל העבודות מתבצעות בתמורה לתשלום היטל ביוב ע"י הצרכנים החדשים, או לחלופין כהכנה לחיבורים עתידיים במקומות בהם סוללים כבישים.

תקציב הגיחון בפרק זה מתייחס לעבודות מתמשכות ועבודות חדשות בשני תחומים:

 

 

א.         פיתוח מערכות ביוב בשכונות חדשות כגון:

 

                        שכונת רמת שלמה (הרחבה)

שכונת מורדות גילה

                                               

 

ב.         פיתוח מערכות ביוב חדשות בשכונות קיימות:

 

אום טובא וצור באהר

בית חנינה

בית צפאפא (שראפת)

א-טור

 

2.      הרחבת רשת הניקוז - 1.0 מיליון ש"ח

(בעדיפות ב' 8.2 מיליון ש"ח)

 

הסכום המתוקצב בעדיפות א' מהווה מימון מראש של עיריית ירושלים עבור טיפול בעבודות ניקוז קטנות (עד 100,000 ש"ח).

בעדיפות ב' מופיעים פרויקטים שביצועם הוצע לעיריית ירושלים במסגרת תכנית רב שנתית. הביצוע בפועל יהיה תלוי בהחלטת העירייה לגבי כל אחד מהפרויקטים ובסכום שיתוקצב לשנת 2016. 

 

 

3.         החלפת קווי ביוב - 27.8 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 4.3 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו ישודרגו השנה כ- 25 ק"מ של קווי ביוב בקוטר מ- 200 מ"מ עד 400 מ"מ.

החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).   

 

א.         במסגרת החלפת קווי ביוב ביוזמת הגיחון

 

                       

החלפה וחידוש מערכות הביוב נעשות על פי הקריטריונים הבאים:

 

גיל הצנרת.

ריבוי תקלות בקו.

אופן חיבורי הבתים לקו.

גידול בספיקות הביוב בקווים.

שיקום כבישים ע"י אגף שפ"ע.

 

דוגמת רחובות בהם תבוצע החלפת קווי ביוב: רח' רבינוביץ, רח' עקיבה אטינגר, רח' אנטיגונוס, רח' שבע אחיות (מבשרת ציון).

כמו כן תוקצב סכום של כ- 10 מיליון ש"ח לצורך שיקום פנימי של קווי ביוב (באמצעות שירוול) בשכונת רחביה, רמת אשכול, נווה יעקב, תלפיות מזרח, ובעיר העתיקה. טכנולוגיה זו מאפשרת לחדש את הצנרת ללא חפירה במקומות בהם קיים קושי מיוחד לבצע עבודות תשתית, ובמטרה להקל על הצבור בפני הפרעות בתנועה, רעש, ואבק. הטכנולוגיה רלוונטית עבור הקווים שאין צורך להגדיל את קוטרם או להטות אותם מהתוואי המקורי שלהם.

כמו כן, חברת הגיחון החליטה להשקיע סכום של כ- 40 מיליון ש"ח לצורך החלפת קווי ביוב בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה (כפר עקב, ראס חמיס, ענתא). בשנת 2016, תוציא החברה את הפרויקטים לתכנון.

 

 

ב.         במסגרת חברות פיתוח

                       

חברת הגיחון משתלבת בפרויקטים של שיקום שכונות או רחובות ומחליפה את מערכות הביוב הישנות ו/או פגומות. החלפת קווים במסגרת זו חוסכת עלויות לחב' הגיחון והפרעות מיותרות לתושבי השכונות הנ"ל.

כגון: מתחם מקור ברוך, מתחם זיכרון משה (שלב ג'), רח' שבטי ישראל (קטע צפוני), רח' הפרחים (אבו גוש - במסגרת פרויקט של משרד התחבורה).

 

4.         תגבור מאספי ביוב - 13.6 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 3.9 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו יוחלפו השנה כ- 4 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 400 מ"מ עד קוטר 1,250 מ"מ.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2016 יושלם החלפת מאסף ביוב אוג דרום (מצמת עיסוויה עד כביש 437). כמו כן יחודשו עבודות החלפת מאסף כביש ואדי חילווה. בנוסף בשנת 2016 נשלים החלפת מאסף ביוב ברח' משה ברעם, במקביל להנחת קו קולחין. קוטר המאסף החדש הותאם לאפשרות להזרים מערבה את שפכי אגן הקדרון ואת תחנת השאיבה של תלפיות מזרח.

פרק זה כולל גם המשך החלפת מאסף ביוב רפאים עד לכניסה למנהרת כרם, וזאת במסגרת סלילת דרך גישה לאקווריום של גן החיות התנ"כי.

במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, תתכנן חב' הגיחון סיפון שיוביל את ביוב אזור גיא בן הינום למנהרת עמק צורים (מתוכננת), ותשלים את תכנון המנהרה עצמה (שני הפרויקטים טופלו עד כה ע"י חב' מבט"י אך עוברים עכשיו לגיחון).

 

 

5.         מתקני ביוב שונים - 7.0 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 0.1 מיליון ש"ח)

 

בשנת 2016 יבוצעו שפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנת שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי).

פרק זה כולל גם תקצוב לתחילת בצוע תחנת שאיבה חדשה תלפיות מזרח 2 (החלק שימומן ע"י הגיחון), כאשר שאר תקצוב הפרויקט אמור להגיע מגופים ממשלתיים.

 

 

6.         סעיפים כלליים - 1.1 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 0.1 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו, יימשך בשנת 2016 פרויקט של סקר קווי ביוב בירושלים, ויושלם סקר קווי ביוב במבשרת ציון ובאבו גוש, זאת ע"מ להשלים את הנתונים החסרים במיפוי.

נמשיך את פרויקט צילום קווי ביוב ישנים, בהתאם להנחיות מנהל הביוב.

כמו כן, נמשיך בעריכת תכנית האב לביוב ירושלים.

 

 

חברת הגיחון שמה את תחום פיתוח רשת הביוב בראש סדר העדיפויות.
אנו מאמינים שסילוק מי שפכים וטיהורם (אחרי הכל) הוא מימוש העיקרון של עיר ירוקה ונקייה!