תקציב פיתוח ביוב ותיעול 2017

 

 

יעדי החברה בתחום המים והביוב
 
        

 

 

תקציב פיתוח ביוב וניקוז 2017

 

תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2017 מסתכם ב- 158 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 114 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2016.

סכום זה כולל כ- 74 מיליון ש"ח להסרת שפכי אגן הקדרון וכן 6.9  מיליון של עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים וכ- 2.4 מיליון של פרויקטים על חשבון גופים אחרים - על"מ (לעומת 3.0 מיליון ב-2016).

תקציב הפיתוח של חב' הגיחון עבור מערכות ביוב בלבד לשנת 2017 מסתכם השנה כ- 75.4 מיליון, סכום הגבוה בכ- 36.0 מאומדן ביצוע לשנת 2016.

התקציב בעדיפות ב' מסתכם בכ- 5.1 מיליון ש"ח (לפרויקטים ע"ח חב' הגיחון בלבד). בעדיפות ב' כלולים בן היתר פרויקטים אשר ביצועם מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.

 

התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:

 

1.         פרויקטים המשכיים (כ-40.4 מיליון ש"ח)

2.         פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח (כ-2.6 מיליון ש"ח)

3.         פרויקטים חדשים משותפים עם מח' המים (כ- 1.4 מיליון ש"ח).

4.         פרויקטים חדשים ביוזמת המחלקה לחבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגע (כ- 23.9 מיליון ש"ח).

5.         רזרבות לפרויקטים לא צפויים והכרחיים (כ- 3.1 מיליון ש"ח).

6.         תקצוב לתכנון לקראת בצוע עבודות מ-2017 ואילך (כ- 13.3 מיליון ש"ח).

 

התקציב נועד לטפל בכ-160 פרויקטים כולל תכנון. כמו כן, בנוסף ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 60 פרויקטים הינם המשכיים.

 

  1. הרחבת רשת הביוב - 12.9 מיליון ש"ח

(בעדיפות ב'  3.0 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו  מתוכננת השנה הנחת  כ- 12 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 ממ' עד 300 ממ'.

תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות  קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו ובזאת לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאלים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב  בשכונות אום טובא ואום ליסון נקבעה כיעד מרכזי של החברה.

כל העבודות מתבצעות בתמורה לתשלום היטל ביוב ע"י הצרכנים החדשים, או לחלופין כהכנה לחבורים עתידיים במקומות בהם סוללים כבישים.

תקציב הגיחון בפרק זה מתייחס לעבודות מתמשכות ועבודות חדשות בשני תחומים:

 

א.         פיתוח מערכות ביוב בשכונות חדשות כגון:

 

                        שכונת רמת שלמה (הרחבה)

שכונת מורדות גילה

שכונת מורדות מלחה

                                               

ב.         פיתוח מערכות ביוב חדשות בשכונות קיימות:

 

אום טובא וצור באהר

בית חנינה

בית צפאפא (שראפת)

א-טור

 

2.      הרחבת רשת הניקוז - 6.9 מיליון ש"ח

 

הסכום המתוקצב בעדיפות א' מהווה יתרת ההזמנות שקבלנו מעיריית ירושלים עבור טיפול בפרויקטים שונים.

תכנון ו/או בצוע של פרויקטים חדשים הינו מותנה בקבלת הזמנות חדשות. 

 

3.         החלפת קווי ביוב  - 44.2 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 2.1 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו מתוכנן  השנה שידרוג של כ- 35 ק"מ קווי ביוב בקוטר מ- 200 ממ' עד 400 ממ'.

החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).

יש לציין כי מתוך כל עבודות ההחלפה, יושקע סכום של כ- 10 מיליון ש"ח לשדרוג קווי ביוב באמצעות שירוול (כולל שיקום תאי בקורת) בשונות שונות בירושלים (בקעה, תלפיות מזרח, העיר העתיקה) ובמבשרת ציון, וכ- 1 מיליון ש"ח לשדרוג והגדלת קוטר באמצעות ניפוץ (כמה רחובות באבו גוש).   

 

א.         במסגרת החלפת קווי ביוב ביוזמת הגיחון

 

                       

החלפה וחידוש מערכות הביוב נעשות על פי הקריטריונים הבאים:

 

§         גיל הצנרת.

§         ריבוי תקלות בקו.

§         אופן חיבורי הבתים לקו.

§         גידול בספיקות הביוב בקווים.

§         שיקום כבישים ע"י אגף שפ"ע.

 

דוגמת רחובות בהם תבוצע החלפת קווי ביוב: רח' רבינוביץ, רח' עקיבה אטינגר, רח' אנטיגונוס, רח' שבע אחיות (מבשרת ציון).

כמו כן, חברת הגיחון תקצבה השנה סכום של כ- 12.5 מיליון ש"ח לצורך השלמת תכנון ותחילת עבודות בשטח להחלפת קווי ביוב בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה (כפר עקב, ראס חמיס, ענתא).

 

 

ב.         במסגרת חברות פיתוח

                       

חברת הגיחון משתלבת בפרויקטים של שיקום שכונות או רחובות ומחליפה את מערכות הביוב הישנות ו/או פגומות. החלפת קווים במסגרת זו חוסכת עלויות לחב' הגיחון והפרעות מיותרות לתושבי השכונות הנ"ל.

כגון: מתחם מקור ברוך, מתחם זכרון משה (שלב ג'), רח' שבטי ישראל (קטע צפוני), רח' הפרחים (אבו גוש – במסגרת פרויקט של משרד התחבורה).

 

 

4.         תיגבור מאספי ביוב - 70.4 מיליון ש"ח

           

במסגרת זו מתוכננת  השנה  החלפת כ- 3.5 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 400 ממ' עד קוטר 1,250 ממ'.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2017 יושלם החלפת מאסף ביוב אוג דרום (מצמת עיסוויה עד כביש 437). כמו כן יושלמו עבודות החלפת מאסף כביש ואדי חילווה (במסגרת פרויקט שדרוג הכביש).

פרק זה כולל גם סיום החלפת מאסף ביוב רפאים עד לכניסה למנהרת כרם, וזאת במסגרת סלילת דרך גישה לאקווריום של גן החיות התנ"כי.

במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, מתכננת חב' הגיחון מספר פרויקטים שביצועם יהיה מותנה באשור המילת"ב. לדוגמה:

·         מנהרת צורים (להובלת שפכי קדרון לכיוון אגן אוג).

·         תגבור מאסף אוג דרום כהמשך למנהרה הנ"ל.

·         קו ביוב סניקה מת"ש גיא בן הינום לכיוון רח' משה ברעם.

·         המשך מאסף קדרון עד למתקן הורקניה.

 

 

5.         מתקני ביוב שונים - 20 מיליון ש"ח

           

בשנת 2017 יבוצעו שפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנת שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי).

פרק זה כולל גם תקצוב לתחילת בצוע  תחנת שאיבה חדשה תלפיות מזרח 2 (החלק שימומן ע"י הגיחון), כאשר שאר תקצוב הפרויקט אמור להגיע מגופים ממשלתיים.

הפרק כולל גם תקצוב לתכנון ת"ש גיא בן הינום (במסגרת פרויקט הקדרון).

 

 

 

6.         סעיפים כלליים - 1.6 מיליון ש"ח

           

במסגרת זו, יימשך בשנת 2017 פרויקט של סקר קווי ביוב בירושלים, ויושלם סקר קווי ביוב במבשרת ציון ובאבו גוש, זאת ע"מ להשלים את הנתונים החסרים במיפוי.

נמשיך את פרויקט צילום קווי ביוב ישנים, בהתאם להנחיות מינהל הביוב.

כמו כן, אמורה להסתיים עריכת תכנית האב לביוב ירושלים (במשותף עם תכנית אב למים).