סיכום לשנת 2013

חריגים ואסורים באיכות שפכים לפי אזורי תעשייה לשנת 2013

אזור תעשיה
סוג עסק

סה"כ דיגומים

עטרות

גבעת שאול

הר חוצבים

רוממה

תלפיות

אחר

סה"כ חריגים

% חריגים

אולמות אירועים וקניונים

34

1

4

0

1

9

4

19

56

מוסכים

170

9

16

0

8

91

3

127

75

מפעלי מזון ומשקאות מאפיות קונדיטוריה וקייטרינג

67

20

3

0

2

8

10

43

64

תחנות דלק

90

0

2

0

0

5

6

13

14

בתי חולים

17

0

2

0

0

0

2

4

24

בתי מלון

45

0

1

0

0

0

14

15

33

בתי אבות

31

0

0

3

0

1

5

9

29

מכבסות

21

1

2

0

0

0

4

7

33

מסעדות

21

1

1

2

0

4

7

15

71

בית מטבחיים ומשחטות

16

14

0

0

0

0

0

14

88

מפעלים

78

7

2

13

1

7

6

36

46

רחיצת רכב

12

0

0

0

0

4

1

5

42

תחנות מעבר לפסולת

22

2

0

0

0

2

2

6

27

סה"כ דיגומים

624

83

55

55

23

211

195

סה"כ חריגים

313

55

33

18

12

131

64

% חריגים

50

66

60

33

52

62

33