תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

     23/2017

 

הקמת תרנים למערכות קשר - החלפת קווי ביוב בשיטת השרוול (מסגרת)

אנטנות הראל - אברהמי יואב ובניו

315,215

25/2017

הנחה 8.18%