תוצאות מכרזים


מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

34/2016

הספקת מיכלי מים אישיים לשעת חרום

קיו ווטר סולושנס

271,200

35/2016

שירותי ניהול פרויקטים ברשתות הביוב והניקוז

אמת עד

20% הנחה

35/2016

שירותי ניהול פרויקטים ברשתות הביוב והניקוז

ניהול פרויקט שלם

13.5% הנחה

35/2016

שירותי ניהול פרויקטים ברשתות הביוב והניקוז

770 ניהול פרויקטים

18.2% הנחה

35/2016

שירותי ניהול פרויקטים ברשתות הביוב והניקוז

עדי שריסט ניהול הנדסי

16.6% הנחה

35/2016

שירותי ניהול פרויקטים ברשתות הביוב והניקוז

ב.ר.מ.ד. מהנדסים

19% הנחה