תוצאות מכרזים

 
 

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

32/2016

ניקוי וחיטוי מאגרי מים עירוניים

ג'מיל עאקלה

331,390