תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

3/2017

הספקת ברזים כדוריים

מנדלסון ש.בר

529,400

5/2017

הספקת פריטי ביגוד והנעלה

וורקר

198,138

8/2017

הספקת מצלמה ייעודית לצנרת ביוב

בידוד פלוס

212,089