צור קשר


 
 
פניות בנושא מכרזים לעבודות, ספקים וקבלנים או צפייה במכרזים בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות יש לשלוח ל:


מחלקת המכרזים בחברת הגיחון, דרך חברון 101 ירושלים, או ת.ד. 10118 ירושלים 9110002.

כמו כן באמצעות דוא"ל contractor@hagihon.co.il או לפקס 4703021 077.