ביוב, ניקוז ושפכי תעשייה

ברת הגיחון אחראית על תחום הביוב והניקוז בכל רחבי העיר ואף מסביב לה.

בפרק זה נסקור את המלאכה על כל פניה.
 
כבר בפתיח לפרק זה נציג סרט על מפעלי ביוב וטיהור שפכים של חברת הגיחון.