האקדמיה למים של הגיחון

הרצאתם של מר זהר ינון, מנכ"ל הגיחון ומר אוקון מרק, מנכ"ל איגוד דן לתשתיות איכות הסביבה, בנושא: איחוד תשתיות מים וביוב. 24.11.16. ביוב בירושלים 13 2 13 
 ביוב בירושלים   ביוב בירושלים 13 2 13
המים בירושלים בימי בית שני  המים בירושלים בימי בית שני
 מחזור המים בטבע   מחזור המים בטבע 4.2.13
 מים בבית - כמות ומדידה   מים בבית - כמות ומדידה
 מים בירושלים בימי בית ראשון  מים בירושלים בימי בית ראשון
 ביוב בירושלים  ביוב בירושלים 13 2 13
מערכת הביוב בירושלים  מערכת הביוב בירושלים 24.2.13
מערכות ביוב עירוניות    מערכות ביוב עירוניות
מערכת המים בירושלים  מערכת המים בירושלים 29.3.13
שיפועים וזויות באמות המים  שיפועים וזויות באמות המים 13.6.13