אוגוסט 2013

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -אוגוסט 2013. - ירושלים

 

נבדקו 389 דגימות במהלך חודש אוגוסט  2013 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:                                                    

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

168

       115

0

0

0

0

0

       115

רשת הספקה

210

0

0

0

0

0

210

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

42

42

0

0

0

0

0

42

סה"כ

210

367

0

0

0

0

0

367

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

14

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.8.13 עד 31.8.13)

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

5 (5)

0.22

מינ. 0.06 מקס. 2.91

כלוריד(6 )(מ"ג לליטר)

20 מ"ג לליטר

400

0

136

מינ. 123 – מקס. 153

קשיות(6,7) (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

אין תקן

"

237

מינ. 214 – מקס. 257

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.8.13 עד 31.8.13)

כלור חופשי (4,8) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -6

חריגי כלור נמוך – 0

0.36

מינ. 0.11 מקס. 0.54

הגבה(9) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

0

7.4

מינ. 7.3 – מקס. 7.6

פלואוריד(9,4) (מ"ג לליטר

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

ריכוז מיטבי – 1.0

0(10)

0.89

מינ. 0.83 מקס. 0.93

(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, ומשינויי לחצים. חריגים היו בנק' 308,313,316,319,329.

(6) הערכים הם ממוצעים של תוצאות בדיקות מצטברות במשך החודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום.

(7) המים המסופקים לעיר כוללים גם מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום. זו הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(8) הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(9) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום. פלואוריד נדגם גם ברשת.

 (10) פלואוריד בריכוז מתחת ל- 0.7 מ"ג/ל אינו מסוכן לבריאות. הטווח של 0.7-1.7 נקבע ע"י משרד הבריאות כמועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת. ריכוז הפלואוריד לפעמים נמוך מהריכוז המיטבי. הפלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות". לא היו חריגי פלואוריד.

 

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור פלואוריד דווחו לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש אוגוסט  2013 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.