מאי 2013

 

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -מאי 2013. - ירושלים

 

 

נבדקו 348 דגימות במהלך חודש מאי  2013 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:                                                         

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

144

       111

0

0

0

0

0

       111

רשת הספקה

197

0

0

0

0

0

197

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

36

40

0

0

0

0

0

40

סה"כ

180

348

0

0

0

0

0

348

(1 תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה. תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה - נחשבת גם לתקינה.

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

39

1*

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

* תוצאה חריגה התקבלה בנק 326, הדיגום החוזר נמצא תקין.

 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה(8)

רמה מרבית מותרת

תקן רצוי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.5.13 עד 31.5.13)

עכירות המים (3)

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

עד 1

0.21

כלוריד(4 )(מ"ג לליטר)

20 מ"ג לליטר

600

250

134

מינ. 112 – מקס. 146

קשיות(4,5) (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

 -

200

260

מינ. 237 – מקס. 282

הגבה(6) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

7.0-8.5

7.5

מינ. 7.4 – מקס. 7.6

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

ריכוז מיטבי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.5.13 עד 31.5.13)

כלור חופשי (3) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

-

0.38

פלואוריד(4,7) (מ"ג לליטר)

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

1.0

0.71

מינ. 0.59 – מקס. 0.77

(3) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות בדיקות מצטברות במשך החודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום.

(5) רוב המים המסופקים לעיר הם מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום.

      זו הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(6) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום.

(7) לפעמים נמוך מהריכוז המיטבי. הפלרת המים באחריות חברת "מקורות".

 (8) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש מאי  2013 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.