אפריל 2013

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -אפריל 2013. - ירושלים

 

 

נבדקו 340 דגימות במהלך חודש אפריל  2013 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:                                                      

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

160

       108

0

0

0

0

0

       108

רשת הספקה

192

2*

0

2*

0

0

192

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

40

40

0

0

0

0

0

40

סה"כ

200

340

2*

0

2*

0

0

340

(1 תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה. תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה - נחשבת גם לתקינה.

* קוליפורם כללי אחד נמצא בנק' רשת 311 ,ו-327 , הדיגום החוזר תוך 24 שע' נמצא תקין, לא נחשב לחריג. 

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

8

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה(8)

רמה מרבית מותרת

תקן רצוי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.4.13 עד 30.4.13)

עכירות המים (3)

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

עד 1

0.24

כלוריד(4 )(מ"ג לליטר)

20 מ"ג לליטר

600

250

130

מינ. 121 – מקס. 145

קשיות(4,5) (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

 -

200

244

מינ. 225 – מקס. 274

הגבה(6) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

7.0-8.5

7.4

מינ. 7.3 – מקס. 7.6

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

ריכוז מיטבי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.4.13 עד 30.4.13)

כלור חופשי (3) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

-

0.41

פלואוריד(4,7) (מ"ג לליטר)

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

1.0

0.77

מינ. 0.70 – מקס. 0.82

(3) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות בדיקות מצטברות במשך החודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום.

(5) רוב המים המסופקים לעיר הם מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום.

      זו הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(6) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות האיגום.

(7) לפעמים נמוך מהריכוז המיטבי. הפלרת המים באחריות חברת "מקורות".

 (8) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש אפריל  2013 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.