אפריל 2013

 

מבשרת ציון - עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -אפריל 2013.

 

נבדקו 40 דגימות במהלך חודש אפריל  2013 של  מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:

 

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

10

19

0

0

0

0

0

19

רשת הספקה

11

0

0

0

0

0

11

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

10

0

0

0

0

0

10

סה"כ

10

40

0

0

0

0

0

40

(1 תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם ב – 100  מ"ל   דוגמת מים  נחשבת לתוצאה חריגה. תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה - נחשבת גם לתקינה.

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

14

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה(8)

רמה מרבית מותרת

תקן רצוי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.4.13 עד 30.4.13)

עכירות המים (3)

(יחידה נפלומטרית)

אין סף כימות

עד 1

עד 1

0.17

כלוריד(4 )(מ"ג לליטר)

20 מ"ג לליטר

600

250

128

מינ. 101 – מקס. 147

קשיות(4,5) (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

 -

200

245

מינ. 227 – מקס. 276

הגבה(6) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

7.0-8.5

7.4

מינ. 7.3 – מקס. 7.7

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

ריכוז מיטבי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.4.13 עד 30.4.13)

כלור חופשי (3) (מ"ג לליטר)

0.08 מ"ג לליטר

0.1-0.5

-

0.42

פלואוריד(4,7) (מ"ג לליטר)

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

1.0

0.81

מינ. 0.58 – מקס. 0.90

(3) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות בדיקות מצטברות במשך החודש בדגימות מקווי כניסה ובריכות איגום.

(5) רוב המים המסופקים לעיר הם מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום.

      זו הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(6) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי כניסה ובריכות האיגום.

(7) לפעמים נמוך מהריכוז המיטבי. הפלרת המים באחריות חברת "מקורות".

(8) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שחברת הגיחון סיפקה לתושבי מבשרת ציון בחודש אפריל  2013 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.