איכות המים אבו גוש

 
הגיחון קיבל את האחריות לאספקת המים באבו גוש בחודש יוני 2010.

מקור המים המסופק לאבו גוש זהה לאלו המסופקים לירושלים בשינויים קלים.
 
ראו בצד ימין פירוט דוחות המים המסופקים לאבו גוש.