שירות לקוחות שלך ובשבילך

אלי כהן

אלי כהן 

משנה למנכ"ל הגיחון
 
מר אלי כהן הקים את מערך שירות הלקוחות המחודש של תאגיד הגיחון בשנת 2003 ומנהל אותו עד כה.
במסגרת תפקידו, מנהל את מעגל חשבון המים המלא, החל מקריאת מדי המים, הפקת החשבונות,
שירות הלקוחות לצרכנים הפונים אל התאגיד וכלה בפעולות גבייה ואכיפה.
 
תחת ניהולו התאגיד עמד מול אתגרים רבים, כגון ניתוק מערך הגבייה של חשבונות המים מעיריית ירושלים,
והקמת מערך גבייה עצמאי לתאגיד. כמו כן הכין את התאגיד לעבודה בתנאי שינויי חקיקה תכופים,
ובכלל זה חיוב בהיטל הבצורת. מר אלי כהן פועל להעצמת תחום שירות הלקוחות בכל תאגידי המים בכל הארץ. 
 
האני מאמין של מר אלי כהן: הפקת חשבונות מים אמינה,
על פי קריאות מדי מים מדויקות ומתן שירות לקוחות איכותי לכל הפונים אל התאגיד. 
 
שמשון ישעיהו
שמשון ישעיהו 
הממונה על הגבייה, האכיפה וחופש המידע

במסגרת תפקידו אחראי על: קריאה והפקת חשבונות המים, אכיפה ומסלקה.
 
האני מאמין של מר שמשון ישעיהו: אמינות, קידום הדברות ושיתוף פעולה עם הלקוחות בכל תחומי העשייה.

 קרן מנצור

הממונה על שירות הלקוחות

במסגרת תפקידה אחראית על מתן שירות לכל הלקוחות הפונים אל התאגיד, בכתב, אל המוקדים הטלפוניים
או המגיעים אל משרדי התאגיד.
הטיפול בכל תחומי הפעילות: חשבונות המים, תיעול, ביוב, אגרות והיטלי בנייה. 

האני מאמין של גב' קרן מנצור: מתן מענה איכותי לכל צרכן הפונה לקבלת שירות.
 

רונית יוסף

 

רונית יוסף
מנהלת מחלקת פניות ציבור.

מטפלת בפניות בכתב אל התאגיד, בכל תחומי הפעילות.

האני מאמין של גב' רונית יוסף: מתן תשובה מהימנה לכל לקוחות החברה ובשקיפות מלאה. 

טלי רוכמן-קובובסקי
מנהלת מחלקת אכיפה
 
אחראית על התהליכים הנדרשים לצורך גביית חובות מצרכני התאגיד במקרים בהם הצרכנים לא שילמו תשלומים במועד.
במסגרת תפקידה, אחראית על ביצוע האכיפה המנהלית, האכיפה המשפטית וניהול שוטף של מחלקת האכיפה.
 
האני מאמין של גב' קובובסקי: גביית חובות יעילה וביצוע פעולות אכיפה במטרה לצמצם את אחוז החייבים לתאגיד,
תוך שמירה על אכיפה אפקטיבית מחד וזכויות החייבים וכבודם מאידך.

 

מלינדה לוי 

מנהלת המחלקה לטיפול בלקוחות גדולים
 

גב' מלינדה לוי מטפלת במכלול הסוגיות המתעוררות בטיפול בלקוחות גדולים, לרבות פתרון בעיות מורכבות,
הסדרת הנושאים הכספיים וטיפול במכלול הקשר עם האחראים על חשבונות המים של לקוחות אלו.

האני מאמין של גב' לוי: אני מאמינה במתן שירות איכותי, מקצועי ואישי ללקוחותיה הגדולים של חברת
הגיחון תוך הקפדה כי לקוחות אלו יהיו שבעי רצון מהשירות ובמקביל יישלמו באופן שוטף את חשבונות המים שלהם.

 
סיגל מלכה
סיגל מלכה
מנהלת המוקד התפעולי
 
אחראית על מוקד האחזקה המקבל פניות בנושא תקלות מים, ביוב ותיעול. 
המוקד מקבל פניות או תקלות מים, ביוב או תיעול,
כל היממה לאורך כל השנה ומפעיל צוותי תיקון היוצאים לשטח לתיקון התקלה באופן מיידי.
בשעת חירום, המוקד התפעולי משמש כחמ"ל לניהול משברי מים או ביוב.

האני מאמין של גב' סיגל מלכה: מתן שירות תיקון תקלות איכותי ומהיר ככלל ובעת חירום בפרט.