ספקים יחידים


 
ספק יחיד
 
חברת הגיחון בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת "טקדו" ללא מכרז לצורך שימוש במערכת לניתוח נתוני רשת המים העירונית.

 

לפרטי ההתקשרות יש להקיש על קישור זה (לחץ כאן).

 

גורם המבקש להשיג על כוונה זו, מוזמן לפנות בכתב לדוא"ל contractor@hagihon.co.il, לא יאוחר מיום 01.12.2017.