מכרזים פעילים

 

לצפייה במסמכי המכרזים בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות יש לפנות למחלקת המכרזים:

·        דוא"ל contractor@hagihon.co.il    

·        פקס 077-4703021

·        דואר: ת"ד 10118, ירושלים 9110002


* * * 

 

בקשה לקבלת מידע: ויסות ספיקות שיא במכון טיהור שפכים "שורק"  

חברת הגיחון בע"מ מבקשת בזאת לקבל מידע בדבר שיטות, טכנולוגיות ואמצעים, המיועדים לווסת ספיקות שיא של שפכים במכון "שורק" (ירושלים מערב) במטרה להביא לשיפור בתהליכי הטיהור במכון.

 

המידע המבוקש יכול לכלול, בין היתר:

·         הצעות לשינויים פיזיים ברשת הביוב ו/או במכון הטיהור

·         טכנולוגיות מידע/פיקוד ובקרה

·         טכנולוגיות אחרות

·         ניהול תהליכים

 את המענה בצירוף פרטי יצירת קשר יש לשלוח לדוא"ל contractor@hagihon.co.il עד לתאריך 25.07.2017 (כולל).

 חברת הגיחון אינה מתחייבת לפנות אל השולחים, כולם או חלקם, בבקשה לקבלת הצעת מחיר ו/או הזמנה להשתתף במכרז.