מכרזים פעילים

 

 
 מספר מכרז נושא מכרז
 1/2017שיקום קווי ביוב בשיטת השרוול בעיר העתיקה בירושלים
 2/2017 הסדרת ניקוז נחל עין כרם

 

 

לצפייה במסמכי המכרזים בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות יש לפנות למחלקת המכרזים:

·        דוא"ל contractor@hagihon.co.il    

·        פקס 077-4703021

·        דואר: ת"ד 10118, ירושלים 9110002