פברואר 2011

עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -פברואר 2011 ירושלים

 

נבדקו 306 דגימות במהלך חודש פברואר  2011 של  מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:    

                                     

איכות מיקרוביאליות:

 

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

160

127

0

0

0

0

0

127

רשת הספקה

139

0

0

0

0

0

139

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

40

40

0

0

0

0

0

40

סה"כ

200

306

0

0

0

0

0

306

(1 תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם ב – 100  מ"ל   דוגמת מים  נחשבת לתוצאה חריגה. תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה - נחשבת גם לתקינה.

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

2

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

רמה מרבית מותרת

תקן רצוי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.2.11 עד 28.2.11)

עכירות המים (3)

(יחידה נפלומטרית)

עד 1

עד 1

0.27

כלוריד(4 )(מ"ג לליטר)

600

250

65

קשיות(4,5) (מ"ג לליטר)

 -

200

245

הגבה(6) (PH )

6.5-9.5

7.0-8.5

7.6

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

טווח מותר

ריכוז מיטבי

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.2.11 עד 28.2.11)

כלור חופשי (7) (מ"ג לליטר)

0.1-0.5

-

0.48

כלור קשור (7) (מ"ג לליטר)

0.3-1.0

-

-

פלואוריד(4) (מ"ג לליטר)

0.7-1.7

1.0

0.85

(3) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות בדיקות מצטברות במשך החודש בדגימות מבריכות האיגום.

(5) רוב המים המסופקים לעיר הם מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום.

      זו הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(6) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מבריכות האיגום.

(7) הפרמטר הנבדק מותאם למשטר ההכלרה: בהכלרה בכלוראמינים נבדק הכלור הקשור; בהכלרה

     בכלור חופשי נבדק הכלור החופשי.

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שסופקו לתושבי ירושלים בחודש פברואר  2011 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.