שיתוף פעולה עם חברת Water wall

 
שיתוף פעולה עם חברת Water wall  
 

חברת הגיחון מבצעת בשטח עבודות שונות ע"י מחלקות שונות בחברה, מחלקות שאין להם קשר ישיר אחד עם השניה. למשל, מחלקת תכנון מים המבצעת שדרוגי קווי מים באמצעות קבלנים, מחלקת אחזקה והפעלה העוסקת בעיקר בתיקוני פרצי מים ומחלקות מקבילות באגף הביוב.

המוקד התפעולי של הגיחון (מוקד 2070), משמש בעיקר כצינור להעברת הודעות על פרצי מים מהאזרחים אל צוותי האחזקה השונים – לאחר שהועברה ההודעה תפקידם נגמר.

בנוסף קיימת מערכת התראה ביטחונית, ומערכת בקרת מים שמהווים כל אחד מערכת עצמאית סגורה, ללא קשר אחת עם השנייה ועם מערכות הגיחון.
 
מערכת ה water wall תקדם את היעדים הבאים:
 
  • שיתוף במידע על עבודות השטח, לכדי יעילות ארגונית ולכדי מתן שירות טוב יותר לתושבים.
  • בקרה ושליטה על עבודות השטח.
  • שיפור איכות העבודה
  • הספקת מים בשעת חירום או משבר מים.
  • תחקור אירועים יעיל לכדי הסקת מסקנות.
  • גילוי וסינון עבודות כפולות במערכת בזמן אמת.
  • גילוי תקלה חוזרת וטיפול בה.
  • שימוש במפה להכוונה ותיאום.
 קישור לאתר האינטרנט של חברת water wall: