תקציב פיתוח מים 2016

יעדי החברה בתחום המים והביוב
 

 

תקציב הפיתוח של משק המים לשנת 2016  יסתכם בכ-138 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 91 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2015.

 

תקציב זה כולל כ- 12.6 מיליון ש"ח, של עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים אשר יבוצעו בכפוף להזמנה ומימון מראש.

 

בנוסף לתקציב בסך 132 מיליון ש"ח, מתכננת הגיחון עבודות נוספות בעלות של כ- 51.6 מיליון ש"ח, אשר ביצוען מותנה בהכנסות נוספות ובביצוע כבישים עורקיים ע"י העירייה. עיקר עבודות אלו מוצגות בהמשך כעדיפות ב'.

 

 

1.         הרחבת הרשת - 28 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 17 מיליון ש"ח)

 

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.

 

העבודות לביצוע בשנת 2016 נגזרות מתכנית האב לאספקת מים ירושלים ומתכניות סלילת כבישים של אגף הדרכים, חברת מוריה ומשרד הבינוי והשיכון. סה"כ מתוכננת הנחה של כ- 10 ק"מ קווים חדשים.

 

שילוב הנחת קווי מים עם עבודות סלילת כבישים חוסך למפעל המים עלויות חפירה, פתיחה ותיקון אספלט ומצמצם את שיבושי התנועה העתידיים בעת הנחת קווים, משיקולים אלו מבוצעות לעתים עבודות הרחבת הרשת בהקדמת השקעות.

             פרויקטים מרכזיים לביצוע במערב העיר:

             

             הרחבת שכונת רמת שלמה, כ- 0.55 מיליון ש"ח, כ- 0.55 ק"מ, קוטר "6, "12.

             שד' בן צבי, בצלאל, (סנ. בר.ג.סאקר ), כ- 2.73 מיליון ש"ח, כ- 0.31 ק"מ, קוטר "28.

             מתחם קאנטרי קלאב רמות , כ- 2.18 מיליון ש"ח, כ- 0.49 ק"מ ,קוטר "8.

             שכונת מורדות גילה , כ- 1.47 מיליון ש"ח, כ- 1.23 ק"מ ,קוטר "8.

מבשרת ,שד' חוצבים , כ- 1.6 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "16.

מבשרת, תב"ע חוצבים, דופן מזרחית , כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.2 ק"מ, קוטר "8.

מתחם יער השלום, כ- 0.2 מיליון ש"ח, כ- 0.12 ק"מ, קוטר "6.

            קו מים נוסף לביה"ח הרצוג, כ- 0.45 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת קק"ל, כ- 0.4 מיליון ש"ח, כ- 0.52 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת רחוב הזית והכרמים, כ- 0.4 מיליון ש"ח, כ- 0.27 ק"מ, קוטר "6.

            אבו גוש בשכונת מצפה, כ- 0.88 מיליון ש"ח, כ- 0.81 ק"מ, קוטר "3,"4,"6.

            אזור גן החיות (אקווריום), כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.38 ק"מ, קוטר "6.     

           

             פרויקטים מרכזיים לביצוע במזרח העיר:

                           

כביש 21 דרום, כ- 0.41 מיליון ש"ח, כ- 0.44 ק"מ, קוטר "12, "16.

עוקף דרך רמאללה, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק"מ, קוטר "8.

שרפת זרוע רביעית, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.47 ק"מ, קוטר "8.

בית צפאפא ליד בית הקברות, כ- 0.29 מיליון ש"ח, כ- 0.13 ק"מ, קוטר "6.

צור באהר אגרות, כ- 0.22 ק"מ, קוטר "4.

צור באהר כביש 18, כ- 0.9 מיליון ש"ח, כ- 0.72 ק"מ, קוטר "6.

צור באהר אגרות, כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.7 ק"מ, קוטר "4, "6.

            בית חנינא אגרות, כ- 0.49 מיליון ש"ח, כ-0.5 ק"מ, קוטר " 6.

צור באהר אגרות, כ- 0.27 מיליון ש"ח, כ- 0.34 ק"מ, קוטר"4, " 6.

בית חנינא אגרות, כ- 0.2 מיליון ש"ח, כ- 0.23 ק"מ, קוטר " 4, "6.

שייח ג'רח אגרות, כ-0.12 מיליון ש"ח, כ-0.09 ק"מ, קוטר "6.

בית חנינא אגרות, כ- 0.1 מיליון ש"ח, כ- 0.12 ק"מ, קוטר " "4.

עוקפי רמאללה(טבעת קטנה), כ-0.35 מיליון ש"ח, כ-0.25 ק"מ, קוטר "6.

 

 

2.         החלפת הרשת - 73 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 29.5 מיליון ש"ח)

 

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

 

אורך החיים התקני של צינור מים הוא כ- 40 שנה, ומכאן הצורך להחליף כל שנה

כ- 2.5% מאורך הרשת שאורכה כ- 1,200 ק"מ, דהיינו כ- 30 ק"מ לשנה. העדיפות להחלפה ניתנת לקווים בהם נרשם מספר גדול של פרצים וכן לקווים תתי קוטר. השנה מתוכנן להחליף כ- 31 ק"מ.

החברה עושה מאמץ לשפר את טיב הצינורות ואת שיטות הנחתם וכן משקיעה בהשגחה מתמדת על הרשת, הכל במטרה להאריך את אורך החיים של הרשת.

 

             פרויקטים מרכזיים לביצוע במערב העיר:

 

             אליהו סלמן, נהר פרת ניסים בכר כ-0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.18 ק"מ, קוטר " 3,"4, "6.

             הנטקה רכבת קלה , כ-1 מיליון ש"ח , כ-1.13 ק"מ, קוטר "6, "8, "12.

             הבנאי, כ-0.96 מיליון ש"ח, כ-0.8 ק"מ, קוטר "3, "8.

             קרית משה-רח' העלוי,כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ-0.16 ק"מ,קוטר "8, "10.

             חיי אדם, כ 0.85.מיליון ש"ח, כ-0.51 ק"מ, קוטר " 4, "6, "8.

             ירמיהו מרח' שמגר עד אוליאב כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.44 ק"מ, קוטר ''12.

             שומרון תבור, כ-2 מיליון ש"ח, כ-0.63 ק"מ, קוטר "6.

             רוממה, רח' ת.מציון, כ- 0.95 מיליון ש"ח, כ-0.39 ק"מ, קוטר "8, "20, "24.

             חכם שמעון + ניסים בק, מחניים, כ-1.1 מיליון ש"ח, כ-0.43 ק"מ.

             קדיש לוז, חיים שרים+פרץ ברנשטין, כ-1 מיליון ש"ח, כ-0.38 ק"מ, קוטר "8, "20.

             מקור ברוך ב', כ-0.75 מיליון ש"ח, כ-0.66 ק"מ, קוטר "8.

             ארמון הנציב, כ-2 מיליון ש"ח, כ-0.37 ק"מ, קוטר "10 "12.

             רח' ציפורה, בן יפונה, כ-0.4 מיליון ש"ח, כ-0.18 ק"מ, קוטר "6,"12.

             חטיבת ירושלים, כ-0.5 מיליון ש"ח. כ-0.15 ק"מ, קוטר"10.

             רח' עקיבא אטינגר, כ-0.57 מיליון ש"ח. כ-0.53 ק"מ, קוטר "3, "4.

             רח' יואל משה, סלומון, כ-0.55 מיליון ש"ח. כ-0.31 ק"מ ,קוטר "3, "4, "8.

             מבשרת אזור מרכז קליטה,כ-1.7 מיליון ש"ח, כ-1.1 ק"מ, קוטר "3, "4, "6, "8.

             הנריטה סאלד, כ-2 מיליון ש"ח, כ-0.69 ק"מ, קוטר "16, "20.

             אבו גוש, עבדאל רחמן כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ-0.34 ק"מ, קוטר ""6,"8,"10.

             רח' בן מימון, כ-0.35 מיליון ש"ח, כ-0.11 ק"מ, קוטר "8.

             שד' נווה יעקב, כ- 2.65 מיליון ש"ח, כ-1.38 ק"מ, קוטר "6, "8.

             רח' מגדים וסמדר , כ-1.39 מיליון ש"ח, כ-0.81 ק"מ, קוטר "3, "6, "8.

             רח' בית הכרם, כ-1.49 מיליון ש"ח, ,כ-0.67 ק"מ, קוטר "3, "8.

             רח' בית ישראל, כ-0.15 מיליון ש"ח, כ-0.11 ק"מ, קוטר "8.

             רח' בליליוס, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.19 ק"מ, קוטר "6.

             יואל וחבקוק, כ- 0.6 מיליון ש"ח, כ- 0.8 ק"מ, קוטר "4, "6, "8.

             אבו גוש-רח' הפרחים, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.42 ק"מ, קוטר "4, "6.

             רח' איסלנד, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 0.9 ק"מ, קוטר "8.

             רח' שבטי ישראל, כ- 1.0 מיליון ש"ח , כ- 0.43 ק"מ, קוטר "8.

             רח' אנטיגונוס, כ- 1.3 מיליון ש"ח, כ- 0.7 ק"מ, קוטר "8.

             רחוב דגל ראובן, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.23 ק"מ, קוטר "8.

            גבעת רם, כ- 0.33 מיליון ש"ח, כ- 0.15 ק"מ, קוטר "12.

            רחוב יחיא אדהאן, כ- 0.29 מיליון ש"ח, כ- 0.20 ק"מ, קוטר "6.

            קרית יובל, בורוכוב וגורדון, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 0.78 ק"מ, קוטר "4, "6, "8.

            קרית יובל ,רבינוביץ, כ- 0.75 מיליון ש"ח, כ- 0.38 ק"מ, קוטר "6, "8.

            חננאל, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.5 ק"מ, קוטר "3, "6.

            לב דיין, כ- 0.65 מיליון ש"ח , כ- 0.5 ק"מ, קוטר "3, "4, "6.

            קריית יובל ,א.מ. שמורק, כ- 0.12 מיליון ש"ח, כ- 0.12 ק"מ, קוטר "4.

            יד חרוצים , כ- 1.0 מיליון ש"ח, כ- 0.38 ק"מ, קוטר "8.

            מבשרת ,בוסתנים, כ- 0.57 מיליון ש"ח, כ- 0.19 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת רחוב הגפן, כ- 0.97 מיליון ש"ח, כ- 0.58 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת ,רחוב פלמ"ח, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 1.25 ק"מ, קוטר "8.

            מבשרת ,רחוב גלבוע, כ- 1 מיליון ש"ח, כ- 0.4 ק"מ, קוטר "6.

מבשרת , שמעון סויסה ורמב"ם, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 2.4 ק"מ, קוטר "6, "8.

            רח' ניקנור, כ- 1 מיליון ש"ח, כ- 0.59 ק"מ, קוטר "8.

 

 

           פרויקטים מרכזיים לביצוע במזרח העיר:

 

            העיר העתיקה, רח' הגיא, כ-0.26 מיליון ש"ח, כ- 0.08 ק"מ, קוטר "8.

            העיר עתיקה רח' האבטיחים, כ-0.25 מיליון ש"ח, כ-0.1 ק"מ, קוטר"4.

            ד.ענתות, ראס חמיס,(מ. פליטים), כ-1.46 מיליון ש"ח, כ- 1.1 ק"מ,קוטר "6,''12.

            עיר עתיקה, המנזר האתיופי ,כ-0.14 מיליון ש"ח, כ-0.15 ק"מ, קוטר "4.

            אטור, שייך ענבר ,כ-0.64 מיליון ש"ח, כ-0.34 ק"מ, קוטר "10.

            אחמד שאוקי, כ-1.56 מיליון ש"ח, כ-1.06 ק"מ, קוטר "4, "8.

            סמטאות עיר דוד, כ-0.77 מיליון ש"ח, כ-0.38 ק"מ, קוטר "4  

            שכונת א-סהל בשועפט, כ-1.0 מיליון ש"ח, כ-1.2 ק"מ, "4, "6.

            שעפת רח' אל אסמאעי, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "6.

            סילוואן אל בוסתן, כ- 0.72 מיליון ש"ח, כ- 0.4 ק"מ, קוטר "8.

            עיר עתיקה, רח' הקאדרו, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 0.5 ק"מ, קוטר "3, "6.

            עיר עתיקה-שיח ריחאן, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק,מ, קוטר "3.

            בית צפפא אלווחדי, כ- 1.35 מיליון ש"ח, כ- 0.9 ק"מ, קוטר "6.

         

 

3 .        הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 13 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 2.2מיליון ש"ח)

 

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. עפ"י ניסיון העבר, מוקם בעיר נפח איגום של כ- 1/2 מ"ק לנפש. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך בשכונות החדשות.

 

            להלן הפרויקטים העיקריים המתכוננים לצאת לביצוע בשנת 2016:

 

 

 ברכת גן סאקר - 4.0 מיליון ש"ח

 

יושלם תכנון מפורט של הברכה והכנת מסמכי מכרז לבריכת גן סאקר , יוצא  מכרז לברכה ויבחר קבלן זוכה במטרה להתחיל בביצוע לקראת סוף השנה, וזאת בהתאם לדרישות תוכנית האב לירושלים. בריכת האיגום שתבנה מתוכננת לנפח של 25,000 מ"ק ותפקידה לתת מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות במרכז העיר.

 

 

  מקטין לחץ רמות - 0.7 מיליון ש"ח

 

בחודשים הקרובים יושלמו מסמכי המכרז למקטין הלחץ, יבחר קבלן זוכה ותחל בנייתו של המקטין שיישרת את הבנייה החדשה בשכונת רמות.

 

             שדרוג תחנת שאיבה גבעת שפירא - 0.17 מיליון ש"ח

 

צריכות המים ההולכות וגדלות בשנים האחרונות בשכונות הצפוניות של מזרח העיר, כראס חמיס, ראס שחאדה ,מ.פ שועפט ושכונת השלום בהם האוכלוסיה צמחה מעבר לקצב הנורמטיבי מחייב את הגיחון לצאת לתכנון הגדלת יחידות השאיבה בתחנת השאיבה בברכת גבעת שפירא.

 

מקטיני לחץ בשכונת פסגת זאב - 0.4 מיליון ש"ח

 

השלמת תהליך היתר הבנייה בעבור 3 מקטני  לחץ ובנייתם השנה. מטרת מקטני הלחץ הוא לספק מים בלחצים המתאימים לשכונה חדשה הנבנית בפסגת זאב במסגרת עבודות משרד השיכון.

 

בניית מערכות מדידה אזוריות - 0.5 מיליון ש"ח

 

במסגרת מדיניות הגיחון להורדת הפחת המים בירושלים, הוחלט על בניית מערכות מדידה אזוריות נוספות ברחבי העיר. מערכות אלה, באמצעות שעוני המדידה, יחשבו את כמויות המים הנצרכות באזורים הנבחרים וישדרו אותם מידי יום למערכת הבקרה בגיחון. צריכות היום והלילה באזורי המדידה השונים ידועות לנו בקירוב טוב ולכן במערכות המדידה שנתקין ניתן יהיה להבחין באופן מיידי בחריגות קיצוניות באספקת המים באזור נתון, הנובעות בדרך כלל מפרצי מים ,ולתת מענה מהיר באמצעות תיקון הפרץ. מידע מוקדם על פרץ מים יקצר באופן ניכר את בזבוז המים ויקטין את הפחת.

 

 4.        ציוד להפעלה אחזקה וייעול מערכת המים - 9.6 מיליון ש"ח     (בעדיפות ב': 2.6 מיליון ש"ח)   

 

 

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.15 מיליון ש"ח

 

            הגיחון מתכננת את המשך החלפתם בשנה הקרובה של השרתים והתוכנות מיושנים בחדשים. וזאת על מנת למזער תקלות ולהבטיח המשך הזרמת נתונים איכותיים המספקים מידע בזמן אמת לאנשי התפעול על מצב מתקני הגיחון האחראיים לאספקת המים הסדירה הפרויקט מתוכנן להסתיים השנה.   

 

 טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים- 1.7 מיליון ש"ח

 

במסגרת הרצון להקטין את הפחת, מניעת גניבות מים והגדלת שעורי הגביה במזרח העיר תמשיך הגחון בשנה הקרובה את פעילותה משנים קודמות הכוללת הנחת קווי מים והתקנת שעוני מים לביקורת בשכונות שונות במזרח העיר.

 

בחינת  שיטות סתימת פרצים 0.5 מיליון ש"ח             

 

  פיילוט להתקנת חיישני קבע לגילוי פרצים - 1.8 מיליון ש"ח

 

            במסגרת הפרויקט שחלקו ממומן ע"י ההמדינה יימשכו התקנות נוספות של חיישני קבע באיזורים שבהם עדיין הם לא הותקנו. באמצעות החיישנים שתוכננו לזהות פרצים בקווי מים ושידורם למרכז בקרה שבאמצעותו אנחנו מקבלים תמונה מהימנה על מצב הנזילות בצנרת ועל ידי כך לפעול באופן מושכל בתיקונם, להוריד את איבודי המים ולתרום להורדת הפחת.

 

5.        תכנון כללי מים - 0.6 מיליון ש"ח

         

 

            תכנית אב לירושלים אלפיים ארבעים - 0.20 מיליון ש"ח

 

הכנת תכנית האב לירושלים לשנת 2040 החלה בשנת 2015 ותושלם במהלך שנת 2017 ע"י חברת תהל. התוכנית תכלול בתוכה המלצות על מתווה תכנוני וביצועי מסודר לשנים הבאות של החלפות, הרחבות ושדרוגים של קווי מים, הקמתם של מקטיני לחץ. יבחן הצורך בשדרוג תחנות שאיבה ואו בנייה של תחנות שאיבה חדשות, הקמתם של ברכות חדשות ועוד לשנת היעד 2040.

 

6.         עבודות לטובת משלמים - 12.6 מיליון ש"ח

 

בפרק זה כלולות עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים (מוריה, פמ"י, אגף הדרכים, משרד השיכון רכבת הקלה, משרד הביטחון ,מבט"י ויזמים פרטיים) הדורשים שינויים כגון העתקת קווי מים המפריעים לסלילת כביש או פיתוח. העבודות מוזמנות ע"י הגורם היוזם את הפרויקט, ומבוצעות על חשבונו של אותו גורם. ההוצאות החזויות העיקריות לשנת 2016 הם של חברת מוריה וכולל השלמות של פרויקט כביש 4 דרום ופרויקט רכבת קלה במסגרת הארכת תוואי המסילה לכיוון הדסה ונווה יעקב. חברת מוריה תממן עבור העתקת קווי הגיחון, ובסכום של כ- 8.5 מיליון ש"ח עבור שינוי קווי מים הנדרשים במסגרת פרויקט רכבת קלה. הפרויקטים כוללים הנחת קווי מים בקוטר "6 -"20.

 

7.         שיפוץ מבנים ומתקנים - 0.88 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 0.4 מיליון ש"ח)

           

בהתאם לתוכנית העבודה לניקוי בריכות האיגום בירושלים, ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות ינוקו במהלך שנת 2015 בריכות גבעה צרפתית, רמות, נווה יעקב ושופן, זאת על מנת לשמור על איכות טובה של  אספקת מים מן הבריכות.

 

8.         רשת מי קולחין - 1.5 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 0.12 מיליון ש"ח)

 

עם השלמת פרויקט הנחת קווי הולכת הקולחין בירושלים החלה הגיחון במהלך שנת 2015 להשקות חלק מגינות העיר בקולחין עם איכות מיטבית.
 

התקציב נדרש, על מנת לקדם את השקייתם של גינות נוספות ברחבי העיר במהלך 2016 עלות רשת הקולחין תוחזר לחברה דרך מכירת מי קולחין להשקיית הגינון הציבורי.