תקציב פיתוח מים 2017

יעדי החברה בתחום המים והביוב
 

 

 

 

תקציב פיתוח מים 2017


תקציב הפיתוח של משק המים לשנת 2017 יסתכם בכ- 105 מיליון ש"ח, גבוה בכ-46 מיליון מאומדן הביצוע לשנת 2016.

 

תקציב זה כולל כ- 7.1 מיליון ש"ח, של עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים אשר יבוצעו בכפוף להזמנה ומימון מראש.

 

בנוסף לתקציב בסך 105 מיליון ש"ח, מתכננת הגיחון עבודות נוספות בעלות של כ- 30 מיליון ש"ח, אשר ביצוען מותנה בהכנסות נוספות ובביצוע כבישים עורקיים ע"י העירייה. עיקר עבודות אלו מוצגות בהמשך כעדיפות ב'.

 

 

1.         הרחבת הרשת- 23.5 מיליון ש"ח.

            (בעדיפות ב': 19.3 מיליון ש"ח)

 

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.

 

העבודות לביצוע בשנת 2017 נגזרות מתכנית האב לאספקת מים ירושלים ומתכניות סלילת כבישים של אגף הדרכים, חברת מוריה ומשרד הבינוי והשיכון. סה"כ מתוכננת הנחה של כ- 8.3 ק"מ קווים חדשים.

 

שילוב הנחת קווי מים עם עבודות סלילת כבישים חוסך למפעל המים עלויות חפירה, פתיחה ותיקון אספלט ומצמצם את שיבושי התנועה העתידיים בעת הנחת קווים, משיקולים אלו מבוצעות לעתים עבודות הרחבת הרשת בהקדמת השקעות.

 

 

 

 

פרויקטים מרכזיים לביצוע במערב העיר:

      

 כביש 21 דרום, כ- 0.41 מיליון ש"ח, כ- 0.44 ק"מ, קוטר "8, "12, "16.

הרחבת שכונת רמת שלמה, כ- 0.70 מיליון ש"ח, כ-0.80 ק"מ, קוטר "6, "16.

עטרות ג', כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.36 ק"מ, קוטר "6, "8, "10.

שד' בן צבי, בצלאל, (סנ. בר.ג.סאקר ),כ- 1.25 מיליון ש"ח, כ- 0.42 ק"מ, קוטר "8, "20.

מתחם קאנטרי קלאב רמות , כ- 1.0 מיליון ש"ח, כ- 1.0 ק"מ ,קוטר "8.

הר חוצבים - כביש חדש, שלמה מומו הלוי, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.18 ק"מ,  קוטר "10.

שכונת מורדות גילה , כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.70 מיליון ש"ח , כ- 0.59 ק"מ, קוטר "8.

מבשרת, תב"ע חוצבים, דופן מזרחית , כ- 0.475 מיליון ש"ח, כ- 0.19 ק"מ, קוטר "8.

מבשרת - רח' הזית וכרמים, כ- 0.4 מיליון ש"ח, כ- 0.27 ק"מ, קוטר "6.

מבשרת - הנחת קו "16 בשד' החוצבים במסגרת כביש 3965, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.16 ק"מ, קוטר "16.

מתחם יער השלום (טיוטת שרובר), כ- 0.15 מיליון ש"ח, כ- 0.09 ק"מ, קוטר "6.    

עמק ארזים קו מים עבור ספורטק, כ- 0.1 מיליון ש"ח, כ- 0.13 ק"מ קוטר "6.

רחוב דרך בלפור - קו מים לביה"ס אורט, כ- 0.13 מיליון ש"ח, כ- 0.1 ק"מ, קוטר "4.

           

קו אספקה ראשי בעמק התימנים

 

במסגרת פרויקט הקו ה-5 לאספקת המים העתידית לירושלים שנמצא בימים אלה בביצוע ע"י מקורות, נדרשת הגיחון לבצע קו הולכה ראשי בעמק התימנים באורך של כ- 4 ק"מ ובקוטר "60 מחיבור עין כרם ועד בריכת בית וגן. הפרויקט כולל קטעי ביצוע  בטכנולוגיות מנהור. הנחת הקו מתוכננת לביצוע בשנים 2018 - 2020 ובאומדן של כ- 100 מיליון ש"ח.

               

פרויקטים מרכזיים לביצוע במזרח העיר:

        

דרך אמריקאית (צפון דרום) כ- 0.3 מיליון ש"ח. כ- 0.39 ק"מ, קוטר "6.

עוקף דרך רמאללה, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק"מ, קוטר "8.

עיסוויה - כביש בסלילה, כ- 0.2 מיליון ש"ח, כ- 0.23 ק"מ, קוטר "6.   

שרפת זרוע רביעית, כ- 0.47 מיליון ש"ח, כ- 0.44 ק"מ, קוטר "8.

בית צפאפא ליד בית הקברות, כ- 0.15 מיליון ש"ח, כ- 0.07 ק"מ, קוטר "6

צור באהר אגרות (103028023 ), כ- 0.11 מיליון, כ- 0.11 ק"מ.

צור באהר כביש 18, כ- 0.45 מיליון ש"ח, כ- 0.36 ק"מ, קוטר "6.

צור באהר קווי מים עבור 4 אתרים כ- 0.40 מיליון ש"ח, כ- 0.34 ק"מ, קוטר "4, "6.

בית חנינא אגרות, 1030615469, 1030186271, כ-0.38 מיליון ש"ח, כ-0.20 ק"מ, קוטר " 6.

צור באהר אגרות, כ-0.33 מיליון ש"ח, כ-0.27 ק"מ, קוטר"4, " 6.

דרך בית חנינה ג' (המשך דרך רמאללה) כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.20 ק"מ, קוטר "16.

בית חנינא אל גוז'ה - אגרת מים, כ- 0.2 מיליון ש"ח, כ- 0.1 ק"מ, קוטר "6.

כביש 201 בית חנינה צפון ירושלים, כ-0.75 מיליון ש"ח, כ-0.75 ק"מ, קוטר "6

 

 

2.         החלפת הרשת - 51.6 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 7.6 מיליון ש"ח)

 

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

 

אורך החיים התקני של צינור מים הוא כ- 40 שנה, ומכאן הצורך להחליף כל שנה

כ- 2.5% מאורך הרשת שאורכה כ- 1300 ק"מ.

300 ק"מ, דהיינו כ- 33 ק"מ לשנה. העדיפות להחלפה ניתנת לקווים בהם נרשם מספר גדול של פרצים וכן לקווים תתי קוטר. השנה מתוכנן להחליף כ- 20 ק"מ.

החברה עושה מאמץ לשפר את טיב הצינורות ואת שיטות הנחתם וכן משקיעה בהשגחה מתמדת על הרשת, וזאת במטרה להאריך את אורך החיים של הרשת.

 

            פרויקטים מרכזיים לביצוע במערב העיר:

 

שומרון תבור, הגלבוע, שילה, כ-0.78 מיליון ש"ח, כ-0.24 ק"מ, קוטר "6.

החלפת קווים קצרים, כ-1.5 מיליון ש"ח, כ-0.7 ק"מ

קדיש לוז, חיים שרים+פרץ ברנשטין, כ-0.51 מיליון ש"ח, כ-0.19 ק"מ, קוטר "8, "20

גונן, אנטיגנוס, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.35 ק"מ, קוטר "8.

ארמון הנציב, כ-0.6 מיליון ש"ח, כ-0.50 ק"מ, קוטר "10 "12.

שח"ל והלר, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.75 ק"מ, קוטר "8.

רח' עקיבא אטינגר, כ-0.2 מיליון ש"ח. כ-0.14 ק"מ, קוטר "3, "4.

רח' יואל משה סלומון, כ-0.85 מיליון ש"ח. כ-0.30 ק"מ.

הנרייטה סולד, כ-0.5 מיליון ש"ח, כ-0.3 ק"מ, קוטר "16.

רחוב אלקבץ כ- 0.15 מיליון ש"ח, 0.08 ק"מ, קוטר "3, "4, "8.

אבו גוש, עבד אל רחמן כ- 1.0 מיליון ש"ח, כ-0.43 ק"מ, קוטר ""6,"8,"10.

רח' מגדים וסמדר , כ-0.5 מיליון ש"ח, כ-0.29 ק"מ, קוטר "3, "6, "8.

רח' בית הכרם, כ-0.6 מיליון ש"ח, ,כ-0.27 ק"מ, קוטר "3, "8.

רח' בליליוס, כ- 0.48 מיליון ש"ח, כ- 0.18 ק"מ, קוטר "6.

אבו גוש-רח' הפרחים, כ- 0.37 מיליון ש"ח, כ- 0.31 ק"מ, קוטר "4, "6.

איסלנד כ- 0.54 מיליון ש"ח, כ- 0.22 ק"מ, קוטר "8.

גבעת רם, כ- 0.33 מיליון ש"ח, כ- 0.15 ק"מ, קוטר "12.

קרית יובל, בורוכוב וגורדון, כ- 0.6 מיליון ש"ח, כ- 0.31 ק"מ, קוטר "4, "6, "8.

רביבוניץ, כ-0.7 מיליון ש"ח; כ-0.4 ק"מ, קוטר "8

חננאל, כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.19 ק"מ, קוטר "3, "6.

לייב  דיין, כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.23 ק"מ, קוטר "3, "4, "6.

עמק רפאים - מאוריצי גוטליב, כ- 0.2 מיליון ש"ח, קוטר "3, "6.

רחוב שמעון סויסה, כ- 2.6 מיליון ש"ח , כ- 1.18 ק"מ, קוטר "6, "8.

שכונת הבוכרים, כ- 2.0 מיליון ש"ח, כ- 1.0 ק"מ, קוטר "6, "8.

ארמון הנציב - רחוב קשאנה, כ- 0.54 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק"מ, קוטר "3, "4, "6, "8.

מעלות דפנה - רחוב מח"ל, כ- 0.48 מיליון ש"ח, כ- 0.29 ק"מ, קוטר "8.

נחלאות רחוב לוד, ציפורי, שפרעם, כ- 0.40 מיליון ש"ח, כ- 0.28 ק"מ, קוטר "8.

רחוב אדם, כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.47 ק"מ, קוטר "8.

מנחת - עמשא, קדושי סטרומה , כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.54 ק"מ, קוטר "4, "6.

ארמון הנציב, רחוב מרדכי אלקחי, כ- 1.0 מיליון ש"ח, כ- 0.77 ק"מ, קוטר "3, "6, "8.

מושבה גרמנית - רחוב רות, כ- 0.25 מיליון ש"ח, כ- 0.20 ק"מ, קוטר "6.

מבשרת - רחוב מעלה הקסטל, כ- 0.50 מיליון ש"ח, כ- 0.2 ק"מ, קוטר "8.

יחיאל דרזנר, כ- 0.28 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק"מ, קוטר "6.

מבשרת רחוב האורן, חבצלת, חרוב, כ- 1.0 מיליון ש"ח, כ- 0.75 ק"מ, קוטר "6, "8.

נווה יעקב - רחוב דוד אליעזר, כ- 0.65 מיליון ש"ח, כ- 0.43 ק"מ, קוטר "6.

מבשרת - רחוב מבצע קדש, מבצע נחשון, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.5 ק"מ, קוטר "6, "8.

 

קו "52 במעלה הרומאים

 

במסגרת פרויקט הקו החמישי לאספקת לירושלים שנמצא בימים אלה בביצוע ע"י מקורות, נדרשת הגיחון לבצע קו הולכה ראשי בתוואי מעלה הרומאים באורך של כ- 0.85 ק"מ ובקוטר "52 מחיבור מוצא ועד גבעת שאול סמוך לבית החולים הרצוג. הנחת הקו מתוכננת לביצוע בשנים 2018 - 2020 ובאומדן עלות של כ- 38 מיליון ש"ח.

 

פרויקטים מרכזיים לביצוע במזרח העיר:

 

העיר עתיקה רח' האבטיחים, כ-0.35 מיליון ש"ח, כ-0.20 ק"מ, קוטר"4.

אטור, שייך ענבר, הסדרת לחצים, כ-0.5 מיליון ש"ח, כ-0.22 ק"מ, קוטר "8.

אחמד שאוקי, כ-1.0 מיליון ש"ח, כ-0.7 ק"מ, קוטר "4, "8.

רובע מוסלמי - באב חוטה, כ- 1.6 מיליון ש"ח, כ- 0.6 ק"מ, קוטר "4, "6.

סמטאות עיר דוד, כ-0.75 מיליון ש"ח, כ-0.36 ק"מ, קוטר "4 

שעפת רח' אל אסמאעי, כ- 0.30 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "6.

השליחים כ- 0.16 מיליון ש"ח, כ- 0.04 ק"מ, קוטר "4.

דרך ענתות וראס חאמס בתוך הגדר, כ- 1.56 מיליון ש"ח, כ- 0.8 ק"מ, קוטר "8.

עיר עתיקה, רחוב השער החדש, כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.13 ק"מ, קוטר "6.

עיר העתיקה-הפטריארכיה הארמנית, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.14 ק"מ, קוטר "6.

המנזר האתיופי, כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.1 ק"מ, קוטר "6.

עיר עתיקה, רח' הקאדרו, משגב לדך, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.27 ק"מ, קוטר "3, "6.

עיר עתיקה-שיח ריחאן, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק,מ, קוטר "3, "6.

בית חנינה אל ברוני, כ- 0.19 מיליון ש"ח, כ-0.1  ק"מ, קוטר "6.

דרך ענתות וראס חמיס עד הגדר, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.5 ק"מ, קוטר "8, "10, "12.

בית צפפא אלווחדי, כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.37 ק"מ, קוטר "6.

דרך הר הזיתים, כ- 0.57 מיליון ש"ח, כ- 0.4 ק"מ, קוטר "6.

א - סכריה + אל חאלדיה + הכרי, כ- 0.40 מיליון ש"ח, כ- 0.2 ק"מ, קוטר "6.    

 

 

 

 

3 .        הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 7.6 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב':0.6 מיליון ש"ח)

 

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. עפ"י ניסיון העבר, מוקם בעיר נפח איגום של כ- 1/2 מ"ק לנפש. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך בשכונות החדשות.

           

        בריכת גן סאקר- 1.6 מיליון ש"ח

 

בשנת 2017 יושלם התכנון המפורט ויוכנו מסמכי המכרז במטרה לבחור קבלן ולצאת לביצוע לקראת סוף השנה וזאת בהתאם לדרישות תכנית האב לירושלים. בריכת האיגום שתבנה מתוכננת לנפח של 25,000 מ"ק ותפקידה לתת מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות במרכז העיר.

כמו כן, הבריכה מיועדת לשמש בעתיד את חברת מקורות לצורך ויסות אספקת המים לירושלים, הצפויה לגדול באופן משמעותי, בעקבות בניית הקו ה- 5 שהחלה בימים אלה. מועד השלמתו צפוי בשנת 2020.

לאור זאת מתכננת מקורות לקנות מהגיחון נפח איגום הנדרש לצרכיה כאמור, ובתמורה לממן לגיחון את בניית הבריכה.

עלות הביצוע של בניית הבריכה מוערכת בכ- 50 מיליון ש"ח.

 

 

מקטין לחץ רמות - 0.27 מיליון ש"ח

 

בנייתו של מקטין הלחץ החלה בשנת 2016 ותושלם במהלך השנה. המקטין יישרת את הבנייה החדשה בשכונת רמות.

 

            שדרוג תחנת שאיבה גבעת שפירא - 0.17 מיליון ש"ח

 

צריכות המים ההולכות וגדלות בשנים האחרונות בשכונות הצפוניות של מזרח העיר: ראס חמיס, ראס שחאדה ,מ.פ שועפט ושכונת השלום, בהם האוכלוסייה צמחה מעבר לקצב הנורמטיבי, מחייב את הגיחון לצאת לתכנון הגדלת יחידות השאיבה בבריכת גבעת שפירא.

 

מקטיני לחץ בשכונת פסגת זאב - 0.5 ש"ח

 

תהליך היתר הבנייה בעבור 3 מקטיני הלחץ הושלם במהלך שנת 2016  ובנייתם מתוכננת השנה. מטרת מקטני הלחץ היא לספק מים בלחצים המתאימים לשכונה חדשה הנבנית בפסגת זאב במסגרת עבודות משרד השיכון.

 

 

מקטין לחץ במקום בריכת ארזים מבשרת ציון -0.5 מיליון ש"ח.

 

מתוכננת בנייתו של מקטין לחץ חדש שיספק מים לאיזור לחץ נמוך במבשרת במקום ברכת ארזים, המשמשת כמקטין לחץ מיושן ופחות אמין עבור השכונה. ביטול הבריכה יחסוך בעלויות האחזקה לגיחון.

 

מקטין לחץ משטרה באבו גוש - 0.4 מש"ח

 

הקמת של מקטין לחץ חדש מתוכננת השנה. המקטין ייבנה בתא השטח בו נמצאים משרדי שפע של אבו גוש וסמוך לתחנת המשטרה במקום. מקטין זה שהנו מקור המים העיקרי ליישוב יגביר את אמינות אספקת המים ויחליף את מערכת הקטנת הלחץ הישנה.

בניית מערכות מדידה אזוריות - 0.9 מיליון ש"ח

 

במסגרת מדיניות הגיחון להורדת הפחת המים בירושלים, הוחלט על בניית מערכות מדידה אזוריות נוספות ברחבי העיר. מערכות אלה, באמצעות שעוני המדידה, יחשבו את כמויות המים הנצרכות באזורים הנבחרים וישדרו אותם מידי יום למערכת הבקרה בגיחון. צריכות היום והלילה באזורי המדידה השונים ידועות לנו בקירוב טוב ולכן במערכות המדידה שנתקין ניתן יהיה להבחין באופן מיידי בחריגות קיצוניות באספקת המים באזור נתון, הנובעות בדרך כלל מפרצי מים ,ולתת מענה מהיר באמצעות תיקון הפרץ. מידע מוקדם על פרץ מים יקצר באופן ניכר את בזבוז המים ויקטין את הפחת.

            

 

4.    ציוד להפעלה אחזקה וייעול מערכת המים - 12.5 מיליון ש"ח           
(בעדיפות ב': 2.0 מיליון ש"ח)        

 

 

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.15 מיליון ש"ח

 

            הגיחון מתכננת את המשך החלפתם בשנה הקרובה של השרתים והתוכנות מיושנים בחדשים. וזאת על מנת למזער תקלות ולהבטיח המשך הזרמת נתונים איכותיים המספקים מידע בזמן אמת לאנשי התפעול על מצב מתקני הגיחון האחראיים לאספקת המים הסדירה הפרויקט מתוכנן להסתיים השנה. 

 

טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים- 1.9 מיליון ש"ח

 

במסגרת הרצון להקטין את הפחת, מניעת גניבות מים והגדלת שעורי הגביה במזרח העיר תמשיך הגחון בשנה הקרובה את פעילותה משנים קודמות הכוללת הנחת קווי מים והתקנת שעוני מים לביקורת בשכונות שונות במזרח העיר.

 

                בחינת  שיטות סתימת פרצים PIPE CURE - 0.5 מיליון ש"ח

      

 

    פיילוט להתקנת חיישני קבע לגילוי פרצים - 1.3 מיליון ש"ח

 

            במסגרת הפרויקט שחלקו ממומן ע"י ההמדינה יימשכו התקנות נוספות של חיישני קבע באיזורים שבהם עדיין הם לא הותקנו. באמצעות החיישנים שתוכננו לזהות פרצים בקווי מים ושידורם למרכז בקרה שבאמצעותו אנחנו מקבלים תמונה מהימנה על מצב הנזילות בצנרת ועל ידי כך לפעול באופן מושכל בתיקונם, להוריד את איבודי המים ולתרום להורדת הפחת.

 

5.         תכנון כללי מים - 0.77 מיליון ש"ח

    

 

תכנית אב לירושלים 2040 - 0.20 מיליון ש"ח

 

הכנת תכנית האב לירושלים לשנת 2040 החלה בשנת 2015 ותושלם במהלך שנת 2017 ע"י חברת תהל. התוכנית תכלול בתוכה המלצות על מתווה תכנוני וביצועי מסודר לשנים הבאות של החלפות, הרחבות ושדרוגים של קווי מים, הקמתם של מקטיני לחץ. יבחן הצורך בשדרוג תחנות שאיבה ואו בנייה של תחנות שאיבה חדשות, הקמתם של ברכות חדשות ועוד , לשנת היעד 2040.

 

6.         עבודות לטובת משלמים - 7.1 מיליון ש"ח

 

בפרק זה כלולות עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים (מוריה, פמ"י, אגף הדרכים, משרד השיכון רכבת הקלה, משרד הביטחון ,מבט"י ויזמים פרטיים) הדורשים שינויים כגון העתקת קווי מים המפריעים לסלילת כביש או פיתוח. העבודות מוזמנות ע"י הגורם היוזם את הפרויקט, ומבוצעות על חשבונו של אותו גורם. ההוצאות החזויות העיקריות לשנת 2017 הם של חברת מוריה וכוללים פרויקטים של רכבת קלה במסגרת הארכת תוואי המסילה לכיוון הדסה ונווה יעקב. וכן תוואי עבור גבעת רם .במסגרת זאת חברת מוריה תממן כ- 4.0 מיליון ש"ח עבור העתקת קווי הגיחון. הפרויקטים כוללים הנחת קווי מים בקוטר "6 -"20.

 

7.         שיפוץ מבנים ומתקנים - 0.5 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 0.44 מיליון ש"ח)

     

בהתאם לתוכנית העבודה לניקוי בריכות האיגום בירושלים, ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות ינוקו במהלך שנת 2017 בריכות גן סאקר וסנהדריה, וזאת על מנת לשמור על איכות טובה של אספקת מים מן הבריכות.

 

8.          רשת מי קולחין - 1.4 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 0.23 מיליון ש"ח)

 

התקציב נדרש, על מנת לקדם את השקייתם של גינות נוספות ברחבי העיר במהלך 2017 עלות רשת הקולחין תוחזר לחברה דרך מכירת מי קולחין להשקיית הגינון הציבורי.