מכרזים וספקים


מידע על מכרזי עבודות, רישום קבלנים ומהנדסים וכן תוצאות מכרזים בחברת הגיחון.
 
לצפייה במכרזים פעילים 
 
לצפייה במסמכי המכרזים בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות יש לפנות למחלקת המכרזים:

·        דוא"ל contractor@hagihon.co.il    

·        פקס 077-4703021

·        דואר: ת"ד 10118, ירושלים 9110002