יעדי החברה בתחום המים והביוב

יעדי החברה בתחום המים והביוב
 
 

תקציב פיתוח מים 2016

 

תקציב הפיתוח של משק המים לשנת 2016 יסתכם בכ-138 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 91 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2015.

 

תקציב זה כולל כ- 12.6 מיליון ש"ח, של עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים אשר יבוצעו בכפוף להזמנה ומימון מראש.

 

בנוסף לתקציב בסך 132 מיליון ש"ח, מתכננת הגיחון עבודות נוספות בעלות של כ- 51.6 מיליון ש"ח, אשר ביצוען מותנה בהכנסות נוספות ובביצוע כבישים עורקיים ע"י העירייה. עיקר עבודות אלו מוצגות בהמשך כעדיפות ב'.

 

 

1.         הרחבת הרשת - 28 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 17 מיליון ש"ח)

 

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.

 

העבודות לביצוע בשנת 2016 נגזרות מתכנית האב לאספקת מים ירושלים ומתכניות סלילת כבישים של אגף הדרכים, חברת מוריה ומשרד הבינוי והשיכון. סה"כ מתוכננת הנחה של כ- 10 ק"מ קווים חדשים.

 

שילוב הנחת קווי מים עם עבודות סלילת כבישים חוסך למפעל המים עלויות חפירה, פתיחה ותיקון אספלט ומצמצם את שיבושי התנועה העתידיים בעת הנחת קווים, משיקולים אלו מבוצעות לעתים עבודות הרחבת הרשת בהקדמת השקעות.

             פרויקטים מרכזיים לביצוע במערב העיר:

             

             הרחבת שכונת רמת שלמה, כ- 0.55 מיליון ש"ח, כ- 0.55 ק"מ, קוטר "6, "12.

             שד' בן צבי, בצלאל, (סנ. בר.ג.סאקר ), כ- 2.73 מיליון ש"ח, כ- 0.31 ק"מ, קוטר "28.

             מתחם קאנטרי קלאב רמות , כ- 2.18 מיליון ש"ח, כ- 0.49 ק"מ ,קוטר "8.

             שכונת מורדות גילה , כ- 1.47 מיליון ש"ח, כ- 1.23 ק"מ ,קוטר "8.

מבשרת ,שד' חוצבים , כ- 1.6 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "16.

מבשרת, תב"ע חוצבים, דופן מזרחית , כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.2 ק"מ, קוטר "8.

מתחם יער השלום, כ- 0.2 מיליון ש"ח, כ- 0.12 ק"מ, קוטר "6.

            קו מים נוסף לביה"ח הרצוג, כ- 0.45 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת קק"ל, כ- 0.4 מיליון ש"ח, כ- 0.52 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת רחוב הזית והכרמים, כ- 0.4 מיליון ש"ח, כ- 0.27 ק"מ, קוטר "6.

            אבו גוש בשכונת מצפה, כ- 0.88 מיליון ש"ח, כ- 0.81 ק"מ, קוטר "3,"4,"6.

            אזור גן החיות (אקווריום), כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ- 0.38 ק"מ, קוטר "6.     

           

             פרויקטים מרכזיים לביצוע במזרח העיר:

                           

כביש 21 דרום, כ- 0.41 מיליון ש"ח, כ- 0.44 ק"מ, קוטר "12, "16.

עוקף דרך רמאללה, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק"מ, קוטר "8.

שרפת זרוע רביעית, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.47 ק"מ, קוטר "8.

בית צפאפא ליד בית הקברות, כ- 0.29 מיליון ש"ח, כ- 0.13 ק"מ, קוטר "6.

צור באהר אגרות, כ- 0.22 ק"מ, קוטר "4.

צור באהר כביש 18, כ- 0.9 מיליון ש"ח, כ- 0.72 ק"מ, קוטר "6.

צור באהר אגרות, כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.7 ק"מ, קוטר "4, "6.

            בית חנינא אגרות, כ- 0.49 מיליון ש"ח, כ-0.5 ק"מ, קוטר " 6.

צור באהר אגרות, כ- 0.27 מיליון ש"ח, כ- 0.34 ק"מ, קוטר"4, " 6.

בית חנינא אגרות, כ- 0.2 מיליון ש"ח, כ- 0.23 ק"מ, קוטר " 4, "6.

שייח ג'רח אגרות, כ-0.12 מיליון ש"ח, כ-0.09 ק"מ, קוטר "6.

בית חנינא אגרות, כ- 0.1 מיליון ש"ח, כ- 0.12 ק"מ, קוטר " "4.

עוקפי רמאללה(טבעת קטנה), כ-0.35 מיליון ש"ח, כ-0.25 ק"מ, קוטר "6.

 

 

2.         החלפת הרשת - 73 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 29.5 מיליון ש"ח)

 

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

 

אורך החיים התקני של צינור מים הוא כ- 40 שנה, ומכאן הצורך להחליף כל שנה

כ- 2.5% מאורך הרשת שאורכה כ- 1,200 ק"מ, דהיינו כ- 30 ק"מ לשנה. העדיפות להחלפה ניתנת לקווים בהם נרשם מספר גדול של פרצים וכן לקווים תתי קוטר. השנה מתוכנן להחליף כ- 31 ק"מ.

החברה עושה מאמץ לשפר את טיב הצינורות ואת שיטות הנחתם וכן משקיעה בהשגחה מתמדת על הרשת, הכל במטרה להאריך את אורך החיים של הרשת.

 

             פרויקטים מרכזיים לביצוע במערב העיר:

 

             אליהו סלמן, נהר פרת ניסים בכר כ-0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.18 ק"מ, קוטר " 3,"4, "6.

             הנטקה רכבת קלה , כ-1 מיליון ש"ח , כ-1.13 ק"מ, קוטר "6, "8, "12.

             הבנאי, כ-0.96 מיליון ש"ח, כ-0.8 ק"מ, קוטר "3, "8.

             קרית משה-רח' העלוי,כ- 0.3 מיליון ש"ח, כ-0.16 ק"מ,קוטר "8, "10.

             חיי אדם, כ 0.85.מיליון ש"ח, כ-0.51 ק"מ, קוטר " 4, "6, "8.

             ירמיהו מרח' שמגר עד אוליאב כ- 0.7 מיליון ש"ח, כ- 0.44 ק"מ, קוטר ''12.

             שומרון תבור, כ-2 מיליון ש"ח, כ-0.63 ק"מ, קוטר "6.

             רוממה, רח' ת.מציון, כ- 0.95 מיליון ש"ח, כ-0.39 ק"מ, קוטר "8, "20, "24.

             חכם שמעון + ניסים בק, מחניים, כ-1.1 מיליון ש"ח, כ-0.43 ק"מ.

             קדיש לוז, חיים שרים+פרץ ברנשטין, כ-1 מיליון ש"ח, כ-0.38 ק"מ, קוטר "8, "20.

             מקור ברוך ב', כ-0.75 מיליון ש"ח, כ-0.66 ק"מ, קוטר "8.

             ארמון הנציב, כ-2 מיליון ש"ח, כ-0.37 ק"מ, קוטר "10 "12.

             רח' ציפורה, בן יפונה, כ-0.4 מיליון ש"ח, כ-0.18 ק"מ, קוטר "6,"12.

             חטיבת ירושלים, כ-0.5 מיליון ש"ח. כ-0.15 ק"מ, קוטר"10.

             רח' עקיבא אטינגר, כ-0.57 מיליון ש"ח. כ-0.53 ק"מ, קוטר "3, "4.

             רח' יואל משה, סלומון, כ-0.55 מיליון ש"ח. כ-0.31 ק"מ ,קוטר "3, "4, "8.

             מבשרת אזור מרכז קליטה,כ-1.7 מיליון ש"ח, כ-1.1 ק"מ, קוטר "3, "4, "6, "8.

             הנריטה סאלד, כ-2 מיליון ש"ח, כ-0.69 ק"מ, קוטר "16, "20.

             אבו גוש, עבדאל רחמן כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ-0.34 ק"מ, קוטר ""6,"8,"10.

             רח' בן מימון, כ-0.35 מיליון ש"ח, כ-0.11 ק"מ, קוטר "8.

             שד' נווה יעקב, כ- 2.65 מיליון ש"ח, כ-1.38 ק"מ, קוטר "6, "8.

             רח' מגדים וסמדר , כ-1.39 מיליון ש"ח, כ-0.81 ק"מ, קוטר "3, "6, "8.

             רח' בית הכרם, כ-1.49 מיליון ש"ח, ,כ-0.67 ק"מ, קוטר "3, "8.

             רח' בית ישראל, כ-0.15 מיליון ש"ח, כ-0.11 ק"מ, קוטר "8.

             רח' בליליוס, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.19 ק"מ, קוטר "6.

             יואל וחבקוק, כ- 0.6 מיליון ש"ח, כ- 0.8 ק"מ, קוטר "4, "6, "8.

             אבו גוש-רח' הפרחים, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.42 ק"מ, קוטר "4, "6.

             רח' איסלנד, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 0.9 ק"מ, קוטר "8.

             רח' שבטי ישראל, כ- 1.0 מיליון ש"ח , כ- 0.43 ק"מ, קוטר "8.

             רח' אנטיגונוס, כ- 1.3 מיליון ש"ח, כ- 0.7 ק"מ, קוטר "8.

             רחוב דגל ראובן, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.23 ק"מ, קוטר "8.

            גבעת רם, כ- 0.33 מיליון ש"ח, כ- 0.15 ק"מ, קוטר "12.

            רחוב יחיא אדהאן, כ- 0.29 מיליון ש"ח, כ- 0.20 ק"מ, קוטר "6.

            קרית יובל, בורוכוב וגורדון, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 0.78 ק"מ, קוטר "4, "6, "8.

            קרית יובל ,רבינוביץ, כ- 0.75 מיליון ש"ח, כ- 0.38 ק"מ, קוטר "6, "8.

            חננאל, כ- 0.8 מיליון ש"ח, כ- 0.5 ק"מ, קוטר "3, "6.

            לב דיין, כ- 0.65 מיליון ש"ח , כ- 0.5 ק"מ, קוטר "3, "4, "6.

            קריית יובל ,א.מ. שמורק, כ- 0.12 מיליון ש"ח, כ- 0.12 ק"מ, קוטר "4.

            יד חרוצים , כ- 1.0 מיליון ש"ח, כ- 0.38 ק"מ, קוטר "8.

            מבשרת ,בוסתנים, כ- 0.57 מיליון ש"ח, כ- 0.19 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת רחוב הגפן, כ- 0.97 מיליון ש"ח, כ- 0.58 ק"מ, קוטר "6.

            מבשרת ,רחוב פלמ"ח, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 1.25 ק"מ, קוטר "8.

            מבשרת ,רחוב גלבוע, כ- 1 מיליון ש"ח, כ- 0.4 ק"מ, קוטר "6.

מבשרת , שמעון סויסה ורמב"ם, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 2.4 ק"מ, קוטר "6, "8.

            רח' ניקנור, כ- 1 מיליון ש"ח, כ- 0.59 ק"מ, קוטר "8.

 

 

           פרויקטים מרכזיים לביצוע במזרח העיר:

 

            העיר העתיקה, רח' הגיא, כ-0.26 מיליון ש"ח, כ- 0.08 ק"מ, קוטר "8.

            העיר עתיקה רח' האבטיחים, כ-0.25 מיליון ש"ח, כ-0.1 ק"מ, קוטר"4.

            ד.ענתות, ראס חמיס,(מ. פליטים), כ-1.46 מיליון ש"ח, כ- 1.1 ק"מ,קוטר "6,''12.

            עיר עתיקה, המנזר האתיופי ,כ-0.14 מיליון ש"ח, כ-0.15 ק"מ, קוטר "4.

            אטור, שייך ענבר ,כ-0.64 מיליון ש"ח, כ-0.34 ק"מ, קוטר "10.

            אחמד שאוקי, כ-1.56 מיליון ש"ח, כ-1.06 ק"מ, קוטר "4, "8.

            סמטאות עיר דוד, כ-0.77 מיליון ש"ח, כ-0.38 ק"מ, קוטר "4  

            שכונת א-סהל בשועפט, כ-1.0 מיליון ש"ח, כ-1.2 ק"מ, "4, "6.

            שעפת רח' אל אסמאעי, כ- 0.35 מיליון ש"ח, כ- 0.3 ק"מ, קוטר "6.

            סילוואן אל בוסתן, כ- 0.72 מיליון ש"ח, כ- 0.4 ק"מ, קוטר "8.

            עיר עתיקה, רח' הקאדרו, כ- 1.5 מיליון ש"ח, כ- 0.5 ק"מ, קוטר "3, "6.

            עיר עתיקה-שיח ריחאן, כ- 0.5 מיליון ש"ח, כ- 0.25 ק,מ, קוטר "3.

            בית צפפא אלווחדי, כ- 1.35 מיליון ש"ח, כ- 0.9 ק"מ, קוטר "6.

         

 

3 .        הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים - 13 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 2.2מיליון ש"ח)

 

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר. עפ"י ניסיון העבר, מוקם בעיר נפח איגום של כ- 1/2 מ"ק לנפש. בנוסף לכך, מכתיבה הטופוגרפיה ההררית של ירושלים צורך בשאיבת מים לאזורים הגבוהים של העיר ושבירת לחץ לאזורים הנמוכים. תחנות שאיבה ותחנות הקטנת לחץ מוקמות אפוא על פי הצורך בשכונות החדשות.

 

            להלן הפרויקטים העיקריים המתכוננים לצאת לביצוע בשנת 2016:

 

 

 ברכת גן סאקר - 4.0 מיליון ש"ח

 

יושלם תכנון מפורט של הברכה והכנת מסמכי מכרז לבריכת גן סאקר , יוצא  מכרז לברכה ויבחר קבלן זוכה במטרה להתחיל בביצוע לקראת סוף השנה, וזאת בהתאם לדרישות תוכנית האב לירושלים. בריכת האיגום שתבנה מתוכננת לנפח של 25,000 מ"ק ותפקידה לתת מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות במרכז העיר.

 

 

  מקטין לחץ רמות - 0.7 מיליון ש"ח

 

בחודשים הקרובים יושלמו מסמכי המכרז למקטין הלחץ, יבחר קבלן זוכה ותחל בנייתו של המקטין שיישרת את הבנייה החדשה בשכונת רמות.

 

             שדרוג תחנת שאיבה גבעת שפירא - 0.17 מיליון ש"ח

 

צריכות המים ההולכות וגדלות בשנים האחרונות בשכונות הצפוניות של מזרח העיר, כראס חמיס, ראס שחאדה ,מ.פ שועפט ושכונת השלום בהם האוכלוסיה צמחה מעבר לקצב הנורמטיבי מחייב את הגיחון לצאת לתכנון הגדלת יחידות השאיבה בתחנת השאיבה בברכת גבעת שפירא.

 

מקטיני לחץ בשכונת פסגת זאב - 0.4 מיליון ש"ח

 

השלמת תהליך היתר הבנייה בעבור 3 מקטני  לחץ ובנייתם השנה. מטרת מקטני הלחץ הוא לספק מים בלחצים המתאימים לשכונה חדשה הנבנית בפסגת זאב במסגרת עבודות משרד השיכון.

 

בניית מערכות מדידה אזוריות - 0.5 מיליון ש"ח

 

במסגרת מדיניות הגיחון להורדת הפחת המים בירושלים, הוחלט על בניית מערכות מדידה אזוריות נוספות ברחבי העיר. מערכות אלה, באמצעות שעוני המדידה, יחשבו את כמויות המים הנצרכות באזורים הנבחרים וישדרו אותם מידי יום למערכת הבקרה בגיחון. צריכות היום והלילה באזורי המדידה השונים ידועות לנו בקירוב טוב ולכן במערכות המדידה שנתקין ניתן יהיה להבחין באופן מיידי בחריגות קיצוניות באספקת המים באזור נתון, הנובעות בדרך כלל מפרצי מים ,ולתת מענה מהיר באמצעות תיקון הפרץ. מידע מוקדם על פרץ מים יקצר באופן ניכר את בזבוז המים ויקטין את הפחת.

 

 4.        ציוד להפעלה אחזקה וייעול מערכת המים - 9.6 מיליון ש"ח     (בעדיפות ב': 2.6 מיליון ש"ח)   

 

 

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפיה מרחוק - 0.15 מיליון ש"ח

 

            הגיחון מתכננת את המשך החלפתם בשנה הקרובה של השרתים והתוכנות מיושנים בחדשים. וזאת על מנת למזער תקלות ולהבטיח המשך הזרמת נתונים איכותיים המספקים מידע בזמן אמת לאנשי התפעול על מצב מתקני הגיחון האחראיים לאספקת המים הסדירה הפרויקט מתוכנן להסתיים השנה.   

 

 טיפול במזרח העיר - התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים- 1.7 מיליון ש"ח

 

במסגרת הרצון להקטין את הפחת, מניעת גניבות מים והגדלת שעורי הגביה במזרח העיר תמשיך הגחון בשנה הקרובה את פעילותה משנים קודמות הכוללת הנחת קווי מים והתקנת שעוני מים לביקורת בשכונות שונות במזרח העיר.

 

בחינת  שיטות סתימת פרצים 0.5 מיליון ש"ח             

 

  פיילוט להתקנת חיישני קבע לגילוי פרצים - 1.8 מיליון ש"ח

 

            במסגרת הפרויקט שחלקו ממומן ע"י ההמדינה יימשכו התקנות נוספות של חיישני קבע באיזורים שבהם עדיין הם לא הותקנו. באמצעות החיישנים שתוכננו לזהות פרצים בקווי מים ושידורם למרכז בקרה שבאמצעותו אנחנו מקבלים תמונה מהימנה על מצב הנזילות בצנרת ועל ידי כך לפעול באופן מושכל בתיקונם, להוריד את איבודי המים ולתרום להורדת הפחת.

 

5.        תכנון כללי מים - 0.6 מיליון ש"ח

         

 

            תכנית אב לירושלים אלפיים ארבעים - 0.20 מיליון ש"ח

 

הכנת תכנית האב לירושלים לשנת 2040 החלה בשנת 2015 ותושלם במהלך שנת 2017 ע"י חברת תהל. התוכנית תכלול בתוכה המלצות על מתווה תכנוני וביצועי מסודר לשנים הבאות של החלפות, הרחבות ושדרוגים של קווי מים, הקמתם של מקטיני לחץ. יבחן הצורך בשדרוג תחנות שאיבה ואו בנייה של תחנות שאיבה חדשות, הקמתם של ברכות חדשות ועוד לשנת היעד 2040.

 

6.         עבודות לטובת משלמים - 12.6 מיליון ש"ח

 

בפרק זה כלולות עבודות המוזמנות ע"י גורמים שונים (מוריה, פמ"י, אגף הדרכים, משרד השיכון רכבת הקלה, משרד הביטחון ,מבט"י ויזמים פרטיים) הדורשים שינויים כגון העתקת קווי מים המפריעים לסלילת כביש או פיתוח. העבודות מוזמנות ע"י הגורם היוזם את הפרויקט, ומבוצעות על חשבונו של אותו גורם. ההוצאות החזויות העיקריות לשנת 2016 הם של חברת מוריה וכולל השלמות של פרויקט כביש 4 דרום ופרויקט רכבת קלה במסגרת הארכת תוואי המסילה לכיוון הדסה ונווה יעקב. חברת מוריה תממן עבור העתקת קווי הגיחון, ובסכום של כ- 8.5 מיליון ש"ח עבור שינוי קווי מים הנדרשים במסגרת פרויקט רכבת קלה. הפרויקטים כוללים הנחת קווי מים בקוטר "6 -"20.

 

7.         שיפוץ מבנים ומתקנים - 0.88 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 0.4 מיליון ש"ח)

           

בהתאם לתוכנית העבודה לניקוי בריכות האיגום בירושלים, ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעו מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות ינוקו במהלך שנת 2015 בריכות גבעה צרפתית, רמות, נווה יעקב ושופן, זאת על מנת לשמור על איכות טובה של  אספקת מים מן הבריכות.

 

8.         רשת מי קולחין - 1.5 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב': 0.12 מיליון ש"ח)

 

עם השלמת פרויקט הנחת קווי הולכת הקולחין בירושלים החלה הגיחון במהלך שנת 2015 להשקות חלק מגינות העיר בקולחין עם איכות מיטבית.
 

התקציב נדרש, על מנת לקדם את השקייתם של גינות נוספות ברחבי העיר במהלך 2016 עלות רשת הקולחין תוחזר לחברה דרך מכירת מי קולחין להשקיית הגינון הציבורי.

 

                            

 

 


תקציב פיתוח ביוב ותיעול 2016


 

תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2016 מסתכם בכ- 63.4 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 30.7 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2015. יש לציין כי סכום זה כולל כ-1.0 מיליון של עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים (עבור עבודות ניקוז קטנות, כל השאר מותנה בהזמנה ותקצוב נוסף מעירית ירושלים) וכ- 3.0 מיליון של פרויקטים על חשבון גופים אחרים - על"מ (לעומת 16.4 מיליון ב-2015).
 

תקציב הפיתוח עבור מערכות הביוב בלבד בשנת 2016 הינו כ- 59.4 מיליון, סכום הגבוה בכ- 12.6 מיליון מהתקציב לשנת 2015.

התקציב בעדיפות ב' מסתכם בכ- 18.6 מיליון ש"ח (לפרויקטים ע"ח חב' הגיחון בלבד). בעדיפות ב' כלולים בין היתר פרויקטים אשר ביצועם מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.

 

התקציב הוכן עפ"י חשיבות הפרויקטים ולוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:

 

1.         פרויקטים המשכיים (כ- 30.4 מיליון ש"ח).

2.         פרויקטים חדשים בשילוב עם עבודות של חברות פיתוח (כ- 1.7 מיליון ש"ח).

3.         פרויקטים חדשים משותפים עם מח' המים (כ- 5.0 מיליון ש"ח).

4.         פרויקטים חדשים ביוזמת מחלקת תכנון ופיתוח, לצורך חיבור צרכנים חדשים תמורת היטל ביוב או להסרת מפגעים (כ- 13.0 מיליון ש"ח).

5.         רזרבות לפרויקטים לא צפויים והכרחיים (כ- 1.5 מיליון ש"ח).

6.         תקצוב לתכנון לקראת ביצוע עבודות מ- 2017 ואילך (כ- 11.6 מיליון ש"ח).

 

התקציב נועד לטפל בכ- 100 פרויקטים כולל תכנון. כמו כן, בנוסף ישנם פרויקטים של הרחבת רשת ניקוז התלויים במימון עירית ירושלים. מתוך סה"כ הפרויקטים, כ- 53 פרויקטים הינם המשכיים.

 

 

  1. הרחבת רשת הביוב - 9.9 מיליון ש"ח

(בעדיפות ב' 2.1 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו יונחו השנה כ- 9 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 מ"מ עד 300 מ"מ.

תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו ובזאת לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאליים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב בשכונות אום טובא וצור באהר, נקבעה כיעד מרכזי של החברה.

כל העבודות מתבצעות בתמורה לתשלום היטל ביוב ע"י הצרכנים החדשים, או לחלופין כהכנה לחיבורים עתידיים במקומות בהם סוללים כבישים.

תקציב הגיחון בפרק זה מתייחס לעבודות מתמשכות ועבודות חדשות בשני תחומים:

 

 

א.         פיתוח מערכות ביוב בשכונות חדשות כגון:

 

                        שכונת רמת שלמה (הרחבה)

שכונת מורדות גילה

                                               

 

ב.         פיתוח מערכות ביוב חדשות בשכונות קיימות:

 

אום טובא וצור באהר

בית חנינה

בית צפאפא (שראפת)

א-טור

 

2.      הרחבת רשת הניקוז - 1.0 מיליון ש"ח

(בעדיפות ב' 8.2 מיליון ש"ח)

 

הסכום המתוקצב בעדיפות א' מהווה מימון מראש של עיריית ירושלים עבור טיפול בעבודות ניקוז קטנות (עד 100,000 ש"ח).

בעדיפות ב' מופיעים פרויקטים שביצועם הוצע לעיריית ירושלים במסגרת תכנית רב שנתית. הביצוע בפועל יהיה תלוי בהחלטת העירייה לגבי כל אחד מהפרויקטים ובסכום שיתוקצב לשנת 2016. 

 

 

3.         החלפת קווי ביוב - 27.8 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 4.3 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו ישודרגו השנה כ- 25 ק"מ של קווי ביוב בקוטר מ- 200 מ"מ עד 400 מ"מ.

החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).   

 

א.         במסגרת החלפת קווי ביוב ביוזמת הגיחון

 

                       

החלפה וחידוש מערכות הביוב נעשות על פי הקריטריונים הבאים:

 

גיל הצנרת.

ריבוי תקלות בקו.

אופן חיבורי הבתים לקו.

גידול בספיקות הביוב בקווים.

שיקום כבישים ע"י אגף שפ"ע.

 

דוגמת רחובות בהם תבוצע החלפת קווי ביוב: רח' רבינוביץ, רח' עקיבה אטינגר, רח' אנטיגונוס, רח' שבע אחיות (מבשרת ציון).

כמו כן תוקצב סכום של כ- 10 מיליון ש"ח לצורך שיקום פנימי של קווי ביוב (באמצעות שירוול) בשכונת רחביה, רמת אשכול, נווה יעקב, תלפיות מזרח, ובעיר העתיקה. טכנולוגיה זו מאפשרת לחדש את הצנרת ללא חפירה במקומות בהם קיים קושי מיוחד לבצע עבודות תשתית, ובמטרה להקל על הצבור בפני הפרעות בתנועה, רעש, ואבק. הטכנולוגיה רלוונטית עבור הקווים שאין צורך להגדיל את קוטרם או להטות אותם מהתוואי המקורי שלהם.

כמו כן, חברת הגיחון החליטה להשקיע סכום של כ- 40 מיליון ש"ח לצורך החלפת קווי ביוב בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה (כפר עקב, ראס חמיס, ענתא). בשנת 2016, תוציא החברה את הפרויקטים לתכנון.

 

 

ב.         במסגרת חברות פיתוח

                       

חברת הגיחון משתלבת בפרויקטים של שיקום שכונות או רחובות ומחליפה את מערכות הביוב הישנות ו/או פגומות. החלפת קווים במסגרת זו חוסכת עלויות לחב' הגיחון והפרעות מיותרות לתושבי השכונות הנ"ל.

כגון: מתחם מקור ברוך, מתחם זיכרון משה (שלב ג'), רח' שבטי ישראל (קטע צפוני), רח' הפרחים (אבו גוש - במסגרת פרויקט של משרד התחבורה).

 

4.         תגבור מאספי ביוב - 13.6 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 3.9 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו יוחלפו השנה כ- 4 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 400 מ"מ עד קוטר 1,250 מ"מ.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2016 יושלם החלפת מאסף ביוב אוג דרום (מצמת עיסוויה עד כביש 437). כמו כן יחודשו עבודות החלפת מאסף כביש ואדי חילווה. בנוסף בשנת 2016 נשלים החלפת מאסף ביוב ברח' משה ברעם, במקביל להנחת קו קולחין. קוטר המאסף החדש הותאם לאפשרות להזרים מערבה את שפכי אגן הקדרון ואת תחנת השאיבה של תלפיות מזרח.

פרק זה כולל גם המשך החלפת מאסף ביוב רפאים עד לכניסה למנהרת כרם, וזאת במסגרת סלילת דרך גישה לאקווריום של גן החיות התנ"כי.

במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, תתכנן חב' הגיחון סיפון שיוביל את ביוב אזור גיא בן הינום למנהרת עמק צורים (מתוכננת), ותשלים את תכנון המנהרה עצמה (שני הפרויקטים טופלו עד כה ע"י חב' מבט"י אך עוברים עכשיו לגיחון).

 

 

5.         מתקני ביוב שונים - 7.0 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 0.1 מיליון ש"ח)

 

בשנת 2016 יבוצעו שפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנת שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי).

פרק זה כולל גם תקצוב לתחילת בצוע תחנת שאיבה חדשה תלפיות מזרח 2 (החלק שימומן ע"י הגיחון), כאשר שאר תקצוב הפרויקט אמור להגיע מגופים ממשלתיים.

 

 

6.         סעיפים כלליים - 1.1 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 0.1 מיליון ש"ח)

 

במסגרת זו, יימשך בשנת 2016 פרויקט של סקר קווי ביוב בירושלים, ויושלם סקר קווי ביוב במבשרת ציון ובאבו גוש, זאת ע"מ להשלים את הנתונים החסרים במיפוי.

נמשיך את פרויקט צילום קווי ביוב ישנים, בהתאם להנחיות מנהל הביוב.

כמו כן, נמשיך בעריכת תכנית האב לביוב ירושלים.

 

 חברת הגיחון שמה את תחום פיתוח רשת הביוב בראש סדר העדיפויות.
אנו מאמינים שסילוק מי שפכים וטיהורם (אחרי הכל) הוא מימוש העיקרון של עיר ירוקה ונקייה!