פרטי התאגיד

צורת התאגדות: חברה בע"מ


מספר תיק רשום: 512291295.

כתובת משרדים ראשיים,  רחוב דרך חברון 101, ת.ד. 10118   ירושלים 9110002.

טלפון מוקד טלפוני: *2070, 5651111 02, 1800-800-93.

שנת הקמה: 1996.

יו"ר דירקטוריון: מר אבי בלשניקוב.

מנהל כללי:  מר זהר ינון. 

רואה חשבון: משרד רו"ח אילן שגב ושו"ת.

יועץ משפטי: משרד קרמר, שפירא, שניידר ושו"ת: עו"ד אביב ברנט, עו"ד אליעד כהן.

מבקר פנים:   משרד יהודיוף ושות'.

עובדי חברה: 240.


חברי מועצת החברה (הדירקטוריון):


מר מאיר תורג'מן, מ"מ ראש עיריית ירושלים.
מר אמין חלף', דירקטור חיצוני.

 

עו"ד ריטה לדז'יסקי, מנהלת אגף הנכסים בעיריית ירושלים.
הרב יצחק פינדרוס, סגן ראש העיר.

מר עידו רוזנברג, מזכיר מועצת העיר ירושלים.
מר ניר מנדל, דירקטור חיצוני.
אינ' שרה פסיאר, דירקטורית חיצונית.