הסברים בנושא תיעול

 
מהי מערכת תיעול?  
 
מערכת תעלות וצנרת תת קרקעית שנועדה לאסוף מי גשמים (נגר עילי) ולהוציאם מחוץ לתחום הרשות המוניציפלית.

המערכת מתוכננת לאסוף ולהוביל כמויות גדולות של זרמים מים בפרקי זמן קצרים, לכן היא בנויה מצינורות בקטרים גדולים: החל מקוטר 50 ס''מ ברשת התיעול העירונית ועד 7 מטרים רבועים במובלים ראשיים, באמצעותם מסוללקים המים לואדיות מחוץ לתחום הרשות.
ניתן לדמות את המערכת לעץ בעל ענפים דקים (צנרת) ההולכים ומתעבים ככל שמתקרבים לגזע (מובל). אורך קווי התיעול בירושלים כ- 400 ק''מ. 
 
 
מדוע נדרש תיעול בתחום רשות מוניציפלית?  
 
פיתוח אורבני (עירוני) גורם לכך שמרבית השטח העירוני מכוסה במבנים, כבישים ומדרכות אשר אינם מאפשרים למי גשמים לחלחל לקרקע. מים אלה מתנקזים מגגות הבתים, מחצרות הבתים לכבישים ולמקומות נמוכים.

מערכת התיעול נועדה למנוע נזק לנפש ולרכוש משטיפונות כגון:

- הצפת מבנים
- הצפת ציריתנועה לרכב ולהולכי רגל
- הצפת שטחים ציבוריים כגון: גנים, חנויות, חניונים תת קרקעיים.
- הגעת נגר עילי למערכת הביוב ולמכון טיהור
- נזקים לתשתיות 
 
 
איך מחשבים היטל תיעול?  
 
חישוב היטל התיעול נקבע ע''י משרד הפנים והינו ארצי ולא מקומי.
חוק העזר (תיעול 1980) נועד להסדיר את חובת התשלום וגובה התשלום.


חישוב ההיטל נעשה לפי שטח מגרש ושטח בנייה.

על פי חוק העזר, נכס החייבבהיטל משלם כיום כ- 10 ש''ח עבור כל מטר מרובע מגרש וכ-20 ש''ח עבור כל מטר מרובע בניה.

דוגמא לחישוב היטל תיעול:

נכס שהשטח שלו הינו 100מ"ר, ושטח החלקה (המגרש) הינו 200 מ"ר - ישלם אגרת תיעול בסך של 4,000 ש"ח לפי החישוב הבא:

100X20 + 200X10 = ש"ח 4,000.

(החוק לא עודכן מאז 1984 פרט להצמדות כמקובל)
 
 
 
כיצד ניתן להגיע להסדרי תשלום אגרת התיעול?  
 
כדי להקל על התושב, ניתן לשלם את אגרת התיעול באחת מהדרכים הבאות:

א. תשלום במזומן תוך 45 יום מתאריך הוצאת החיוב בהנחה של 7.5%.

ב. 6 תשלומים שווים ללא ריבית וללא הצמדה.

ג. 12 תשלומים צמודים בלבד, ללא ריבית.

ד. 15 תשלומים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה למקבלי הנחה של 40% ומעלה בארנונה.