חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

3/2018

הנחת מאסף ביוב אום ליסון בקידוח אופקי

תמם יוסף עבודות צנרת

1,375,100