חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תוצאות מכרזים

מס' מכרז

נושא

מציע נבחר

סכום ההצעה בש"ח

8/2018

הספקת צינורות

אברות תעשיות - צינור פלדה "32

727 ₪ למ"א

   

מנדלסון ש.בר - צינור פוליאתילן 1,200 מ"מ

2,370 ₪ למ"א