מידע כללי


 

חברת הגיחון ממשיכה לשפר את רמת שירותיה לצרכני המים בירושלים, מבשרת ירושלים ואבו גוש.
 
 לשם כך מעמידה החברה לשרות הצרכנים והתושבים מספר מוקדי שירות הערוכים לתקן, לטפל או לספק כל מענה ומידע.
 

בפרק זה ניתן לקבל מידע על זמני הפעילות, הפסקות מים ברחבי העיר, מידע על תעריפים, נהלים, חוקים ועוד ועוד...