פברואר

                                    

 אבו גוש - עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -פברואר 2017.

הדיווח מתייחס לצרכני מים של חברת הגיחון                                    

נבדקו 12 דגימות במהלך חודש פברואר  2017 של  מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום  (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

רשת הספקה

6

6

0

0

0

0

0

6

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

12

0

0

0

0

0

12

סה"כ

6

18

0

0

0

0

0

18

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100  מ"ל   דוגמת מים  נחשבת לתוצאה חריגה.

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים  (2)

2

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

 

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.2.17 עד 28.2.17)

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

0.04NTU

עד 1

0 (5)

0.22

מינ. 0.10  מקס. 0.43

כלוריד(6)(מ"ג לליטר)

4 מ"ג לליטר

400

\

\

קשיות(6,7) (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

אין תקן

\

\

פלואוריד(8) (מיקרוגרם לליטר)

150 מיקרוגרם לליטר

1700

החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 1 דגימה, בהתאם לדרישת משרד הבריאות.

\

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.2.17 עד 28.2.17)

כלור חופשי (4,9) (מ"ג לליטר)

0.06 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -0

חריגי כלור נמוך – 0

0.44

מינ. 0.39  מקס. 0.48

הגבה(10) (PH )

אין סף כימות

6.5-9.5

0

7.1

מינ. 7.0 – מקס. 7.2

(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, ומשינויי לחצים.

(6) הפרמטר נבדק אחת לרבעון בדגימות מקווי הכניסה.

(7) המים המסופקים לעיר כוללים מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום. זו  הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(8)  החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 1 דגימה(בינואר נק' 10001), בהתאם לדרישת משרד הבריאות. פלואוריד בריכוז מרבי של 1700 מקג"ל נקבע ע"י משרד הבריאות, ריכוז נמוך אינו מסוכן לבריאות. פלואוריד מועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת.

(9)  הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(10) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ורשת האספקה.

 

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור מדווחים לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שחברת הגיחון סיפקה לתושבי אבו גוש בחודש פברואר  2017 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.