הבהרות למכרזים


בדף זה נציג הבהרות למכרזים מפורסמים
 

הבהרה למכרז 13/2017: החלפת קווי מים בשיטת השרוול
 
במכרז זה שונו שם המכרז, תנאי הסף והמפרט הטכני. מצ"ב מסמך מעודכן.
להלן הבהרה בעניין ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף. ראה קובץ מצורף.
להלן הבהרה בעניין נוסח ערבות המכרז. ראה קובץ מצורף.
להלן הבהרה בעניין תמחור המכרז. ראה קובץ מצורף. 
להלן הבהרה נוספת הכוללת מפרט טכני וכתב כמויות מעודכנים. ראה קובץ מצורף.
 

מועד הגשת ההצעות במכרז 13/2017 נדחה ליום 25.05.2017. ראה קובץ מצורף