הבהרות למכרזים


בדף זה נציג הבהרות למכרזים מפורסמים
 
מכרז 27/2017: הפעלת רחפנים לצילום תשתיות מים וביוב

 

מכרז 28/2017: שירותי הובלת צינורות
מקבץ הבהרות מס' 1 - 24.10.2017

 

מכרז 29/2017: הפקה והדפסה של חשבונות מים
מקבץ הבהרות מס' 1 – 01.11.2017
מקבץ הבהרות מס' 2 - 07.11.2017
מקבץ הבהרות מס' 3 -14.11.2017

 

מכרז 31/2017: החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ
מקבץ הבהרות מס' 1 - 07.11.2017

 
 

מכרז 32/2017: פיתוח רשת הביוב באבו גוש בשיתוף המילת"ב (מסגרת)
* מקבץ הבהרות -  05.11.2017

  
 
 מכרז 34/2017: הספקה, חידוש ושיפוץ מוני מים

 

 

 מכרז 35/2017: הספקת צינורות לתשתיות מים וביוב

 
  

מכרז 36/2017: הספקת מכסים ורשתות לתאי בקרה
מקבץ הבהרות מס' 1 – 31.10.2017 
מקבץ הבהרות מס' 2 - 05.11.2017

  

  

מכרז 37/2017: הספקת אביזרים לרשת המים
מקבץ הבהרות מס' 1  - 05.11.2017