רבעון 2/2016

חובת דיווח על איכות המים – עידכון לתקופה 30/6/2016 –1/4/2016 , כב/אדר ב/תשע"ו- כד/ סיון/תשע"ו - אבו גוש.

 

להלן דוח תלת חודשי לרבעון השני  (אפריל-יוני, אדר ב - סיון)  של שנת 2016, תשע"ו לצורך פרסום תלת חודשי נתונים על איכות המים בעיתונות תוך 30 יום מתום הרבעון. חובת הדווח היא על סך הבדיקות המיקרוביאליות.

 

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001 אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של ירושלים פרטים על איכות המים המספוקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריולוגיות):

 

איכות המים דווח תקופתי – אבו גוש

תקופת הדיווח 30/6/2016 – 1/4/2016, כב/אדר ב/תשע"ו- כד/ סיון/תשע"ו

נקודות דיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום *

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

רשת הספקה

18

12

0

0

0

0

0

12

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

24

0

0

0

0

0

24

סה"כ

18

36

0

0

0

0

0

36

 

* תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100  מ"ל   דוגמת מים  נחשבת לתוצאה חריגה.

על סמך התוצאות, האיכות המיקרוביאלית של המים שסופקו לשתייה במהלך התקופה הנ"ל הייתה טובה מאד והמים ראויים לשתייה.

 

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם התברואית של מי השתייה, יוכל לעיין בדו"ח  המצוי במטה שרות הלקוחות של הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101 , ירושלים, טל' 5651234.

עדכון חודשי של נתוני איכות המים ניתן למצוא באתר האינטרנט: <www.hagihon.co.il> 

  

                                     * * *  

الموضوع: بلاغ إلزامي عن جودة المياه – للفتره 2016/06/30 -2016/04/1، ابو غوش

 

فيما يلي التقرير الفصلي الثاني ( نيسان,ايار,حزيران) لسنة 2016، بهدف النشر الفصلي في الصحف للبيانات جودة المياه في غضون 30 يوما من نهاية الفصل. الإبلاغ  الالزامي هو عن العدد الأجمالي للاختبارات (فحوصات) الميكروبية.

 

وفقا لقانون البلديات المعدل رقم (75) – لسنة  2001 نحن ننشر بهذا لجمهور مستهلكي المياه في القدس تفاصيل جودة المياه المزوده لمستهلكينا عن طريق شبكة التزويد (اختبارات البكتريولوجية) :

 

جودة المياه عن الفترة - ابو غوش

الفترة المشمولة بالتقرير 2016/06/30 -2016/04/01

 

نقاط اخذ العينات

عدد الفحوصات الميكروبيه المطلوبة حسب الأنظمه

عدد الفحوصات

التي أجريت فعليا

عددالنتائج الأستثنائيه *

التي تدل على وجود تلوث

عدد الفحوصات

المكرره

عددالنتائج الأستثنائيه

في الفحوصات

المكرره

نسبة

التجاوز

عدد الفحوصات

السليمه

النهائي

 

 

 

القولونية

القولونية البرازية

 

 

 

 

شبكة تزويد

18

12

0

0

0

0

0

12

خطوط تغذيه (وصلات مكوروت)

24

0

0

0

0

0

24

 

المجموع

18

36

0

0

0

0

0

36

 

* ينص معيار مياه الشرب على أن وجود بكتيريا قولونية أو بكتيريا قولونية  برازية في واحده في  100 ملل من الماء فأن النتيجه تكون استثنائيه.

 

استنادا إلى النتائج، فأن الجودة الميكروبيولوجية لمياه الشرب المزودة خلال الفترة المذكورة اعلاه كانت جيدة جدا وهذه المياه صالحه  للشرب.

 

كل مستهلك مهتم ومعني في مزيد من التفاصيل حول مراقبة جودة مياه الشرب، يمكنه معاينة التقرير الموجود في مركز خدمة الزبائن لشركة هجيحون، بيت هؤومت، طريق الخليل 101 ، القدس، هاتف: 5651234.

ويمكن الاطلاع على البيانات الشهرية المحدثة لجودة المياه على الموقع الإلكتروني: Www.hagihon.co.il