מוקד שירות לקוחות

מוקד טלפוני לבירור חשבונות מים:

בימים א', ג', ה', בין השעות: 07:30 – 18:00

בימים ב', ד' בין השעות: 07:30 – 19:00

יום ו' בין השעות 07:30 – 13:00

חיוג מקוצר  2070*, פקס: 02-5651294

נייח: 02-5651111, 1800-800-093

דוא''ל:

Mail.moked@hagihon.co.il

 

מוקד טלפוני לטיפול בתקלות מים וביוב:

פועל 24 שעות ביממה, כל ימות השנה.

טלפונים: 02-5651111,  1800-800-093  ((#3 בנתב הטלפוני)

חיוג מקוצר 2070*, פקס: 02-5651313
דוא''ל:   Moked.tifuli@hagihon.co.il

 

בקשות לשינוי מחזיקים בנכס: 

 
בקשות לשינוי חזקה על נכסים לאחר קנייה, 
מכירה ואו השכרה, יש לשלוח בצירוף כל המסמכים לדוא
''ל:Fax_change_name@hagihon.co.il 
ו/או לפקס: 0774703048

 

 

בקשות לעדכון או לשינוי מספר נפשות: 
ניתן לבצע בטופס מקוון – באתר הגיחון,
בכתובת:
www.hagihon.co.il
בנוסף ניתן לשלוח לדוא"ל Nefashot@hagihon.co.il  
ו/או לפקס: 0774704078

 

פניות הציבור בכתב:

חב' הגיחון, בית האומות, דרך חברון 101,

ת.ד: 10118 ירושלים 9110002, פקס: 02-5651193

דוא''ל: Peniyot@hagihon.co.il

 

שירות צ'אט (שיחות) בעברית וערבית:
באתר האינטרנט של הגיחון
מדי יום ראשון עד חמישי - בין השעות 10:00 – 14:00
בכתובת: 
www.hagihon.co.il

 

מחלקת אגרות והיטלים:
קבלת קהל: דרך חברון 101, בית האומות, קומה ב'           

ימים א' – ה' בין השעות: 08:00 – 18:00                      

יום ו' בין השעות: 08:00 – 13:00 
מענה טלפוני: 02-5651189 ,02-5651310 ,02-5651315   

בין השעות 10:00-14:00 ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

משלוח מסמכים ואו בקשות בכתב:
חברת הגיחון, דרך חברון 101 ירושלים 9110002, או לת.ד. 10118 ירושלים.

פקס: 1532-5651189 דוא''ל: Agrot.account@hagohon.co.il
* יש לציין על כל מסמך את פרטי הלקוח, תיק בנייה,
חשבון חוזה וכיוצ"ב לפי העניין.
מנהלת המחלקה: גב' נטלי לוי, דוא"ל  Natali.levi@hagihon.co.il

 

אפשרויות תשלום חשבון המים:

- ניתן לפנות אישית למוקדי השירות, להתקשר טלפונית או לשלם עם נציג שירות באמצעות
  כרטיס אשראי ובאמצעות הטלפון, לפי פרטי כרטיס אשראי, (לוחצים 1 בנתב הטלפוני).

באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בנק

באמצעות את האינטרנט של התאגיד.

 

לידיעתכם, ניתן לבצע תשלומים באמצעות סניף דואר ישראל בגיחון:

קבלת קהל: דרך חברון 101, בית האומות, קומה ב'           

ימים א' – ה' בין השעות: 08:00 – 15:00 
  

משרדים ראשיים בירושלים:                           

קבלת קהל: דרך חברון 101, בית האומות, קומה ב'           

ימים א' – ה' בין השעות: 08:00 – 18:00                      

יום ו' בין השעות: 08:00 – 13:00     

                    

משרדינו שבכיכר העירייה:

כיכר ספרא  1, קומת כניסה

ימים א', ב', ד', ה' בין השעות: 08:00 – 13:00

ביום ג' בין השעות: 15:00– 18:00

 

משרדינו במבשרת ציון:

בניין המועצה

ימים א' – ה', בין השעות: 08:00 – 13:00
יום ג', גם אחה''צ, בין השעות 16:00 – 18:00

 

ממונה שירות לקוחות

מקבלת פניות או תלונות בכל הנושאים המטופלים על ידי החברה.

פניות בכתב יש לשלוח לגברת קרן גלנצר - מנצור,
ממונה על שירות הלקוחות,

כתובת: בית האומות, דרך חברון 101 ירושלים 9110002

או לת.ד. 10118 סניף גאולים ירושלים

ו/או לפקס מספר: 5651193 02.

דוא"ל:  Peniyot@hagihon.co.il

 

ממונה על חופש המידע

ניתן להפנות ישירות שאלות אל הממונה על יישום החוק.

פניות יש לשלוח לשמשון ישעיהו, ממונה חופש המידע, בית האומות,

דרך חברון 101, ירושלים 9110002, פקס: 02-5651193,

או לת.ד: 10118 סניף גאולים ירושלים.

דוא''ל: Peniyot@hagihon.co.il

 

דובר הגיחון:
מר יחיאל סבר
ניתן לפנות אל הדובר בדוא''ל:
Ys0526731127@gmail.com

פרטי התקשרות עם רשות המים
:
אתר האינטרנט של רשות המים: www.water.gov.il
פקס: 03-7605702
כתובת למשלוח דואר: יחידת פניות הציבור רשות המים, תל אביב, רחוב המסגר 14,  ת.ד 20365 .