אודות החברה

אודות החברה:

צורת התאגדות: חברה בע"מ  חברה פרטית.

מספר תיק רשום: 510528110

כתובת משרדים ראשיים: רחוב דרך חברון 101, ירושלים.
כתובת דואר : ת.ד. 40081 מבשרת ציון 90805.

טלפון: 02-6712234.

שנת הקמה: 1969.

יו"ר דירקטוריון: מר אבי בלשניקוב.

ממלא מקום מנהל כללי: מר עמוס קלעג'י.

רואה חשבון: אביו בוק.

יועץ משפטי: משרד קרמר, שפירא, שניידר, עו"ד אביב ברנט.

מבקר פנים: מר אבי יהודיוף.

עובדי חברה: 34 .


חברי דירקטוריון:

   יו"ר, אבי בלשניקוב
   מר אמין חלף', נציג ציבור
   גב' פסיה מונק- סמנכ"לית כספים הגיחון 
   מר עובד כהן- סמנכ"ל ביוב הגיחון
   מר אמנון מרחב - מנכ"ל עירית ירושלים
   מר אייל חיימובסקי- מנכ"ל הרשות לפתוח ירושלים