ינואר

 

 מבשרת ציון - עידכון נתונים לאתר הגיחון באינטרנט -ינואר 2016.

נבדקו 34 דגימות במהלך חודש ינואר  2016 של מי שתייה מכל חלקי המערכת ולהלן התוצאות:

איכות מיקרוביאליות:

מקום הדיגום

מספר הבדיקות המיקרוביאליות הנדרש על פי התקנות

מספר הבדיקות שבוצעו בפועל

מספר תוצאות חריגות המעידות על זיהום (1)

מספר בדיקות חוזרות

מספר תוצאות חריגות בבדיקות החוזרות

אחוז חריגה

מספר הבדיקות

התקינות

הסופי

 

 

 

קוליפורם

קוליפורם צואתי

 

 

 

 

בריכות

12

16

0

0

0

0

0

16

רשת הספקה

10

0

0

0

0

0

10

קווי הזנה (חיבורי מקורות)

8

0

0

0

0

0

8

סה"כ

12

34

0

0

0

0

0

34

(1) תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב – 100 מ"ל   דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה.

 

הבדיקה

ממוצע תוצאות חודשי

מספר תוצאות חריגות

ספירת חיידקים הטרוטרופיים (2)

9

0

(2 ) ב – 1 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 1000 חיידקים הטרוטרופיים .

איכות כימית:

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה (3)

ריכוז מרבי מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.1.16 עד 31.1.16)

עכירות המים(4) 

(יחידה נפלומטרית)

0.08עד 1

0 (5)

0.25

מינ. 0.16 מקס. 0.45

כלוריד(6)(מ"ג לליטר)

20 מ"ג לליטר

400

0

35

מינ. 31 – מקס. 37

קשיות(6,7) (מ"ג לליטר)

25 מ"ג לליטר

אין תקן

0

149

מינ. 102 – מקס. 251

שם הפרמטר שנבדק

(יחידות המדידה)

סף כימות הבדיקה

טווח מותר

מס' חריגים

התוצאות

(ממוצע לתקופה 1.1.16 עד 31.1.16)

כלור חופשי (4,8) (מ"ג לליטר)

0.06 מ"ג לליטר

0.1-0.5

חריגי כלור גבוה -28

חריגי כלור נמוך – 0

0.45

מינ. 0.38 מקס. 0.53

הגבה(9) (PH )

6.5-9.5

0

7.5

מינ. 7.2 – מקס. 7.7

פלואוריד(10) (מ"ג לליטר

0.2 מ"ג לליטר

0.7-1.7

ריכוז מיטבי – 1.0

החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 1 דגימה, בהתאם לדרישת משרד הבריאות.

0.20>

מינ. 0.20> – מקס. 0.20>

(3) סף כימות- הכמות הקטנה ביותר הניתנת למדידה וגדולה מרעש הרקע .

(4) הערכים הם ממוצעים של תוצאות הבדיקות במשך החודש.

(5) חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה, ומשינויי לחצים.

(6) הפרמטר נבדק אחת לרבעון בדגימות מקווי הכניסה ובריכות איגום.

(7) המים המסופקים לעיר כוללים מי תהום מקידוחים, המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום. זו הסיבה ליצירת אבנית, שאינה מזיקה לבריאות.

(8) הכלור משמש כחומר מחטא. הכלרת המים באחריות ספק המים חברת "מקורות".

(9) הפרמטר נבדק אחת לחודש בדגימות מקווי הכניסה ובריכות איגום.

(10) החל מחודש ספטמבר 2014 הופסקה ההפלרה בהוראת משרד הבריאות. בדיקת פלואוריד מתבצעת אחת לרבעון, 1 דגימה(נק' 3005), בהתאם לדרישת משרד הבריאות. פלואוריד בריכוז מתחת ל- 0.7 מ"ג/ל אינו מסוכן לבריאות. הטווח של 0.7-1.7 נקבע ע"י משרד הבריאות כמועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת.

 

נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים. כמו כן, נעשו שטיפות קו בכל הנקודות.

חריגי כלור מדווחים לחברת מקורות ולמשרד הבריאות.

 

התוצאות הנ"ל מצביעות על כך שאיכות המים שחברת הגיחון סיפקה לתושבי מבשרת ציון בחודש ינואר  2016 טובה מאוד והמים ראויים לשתייה.